[COVID-19] Dyżury nauczycieli akademickich w semestrze zimowym 2020/2021

Przypominamy, że w semestrze zimowym 2020/2021 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują w formie online. Każdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”.
 

Aktualne dni i godziny dyżurów znajdują się na dedykowanej stronie:


Data publikacji: 12 października 2020