[COVID-19] Komunikat – przejście na zdalną formę nauczania z dniem 12.10.2020

Chcielibyśmy przekazać Państwu informację, że w związku z wyraźnym pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej w naszym kraju, od dnia 12.10.2020 (do odwołania) na Wydziale Psychologii UW wszystkie zajęcia dydaktyczne, dyżury i konsultacje dydaktyczne będą realizowane w formie zdalnej.

Decyzja ta została podjęta w porozumieniu z Prorektorem ds. Studenckich i Jakości kształcenia prof. Sławomirem Żółtkiem.
Ewentualny powrót do hybrydowej formy realizacji pracy dydaktycznej (uwarunkowany poprawą sytuacji epidemiologicznej) zostanie ogłoszony z co najmniej trzy tygodniowym wyprzedzeniem.
 

Zarządzenie w sprawie wdrożenia zdalnego trybu realizacji wszystkich zajęć dydaktycznych >>

 

 

 


Data publikacji: 09 października 2020