Stypendium naukowe dla studenta/doktoranta w projekcie badawczym NCN OPUS18 pt. „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym”

Zapraszamy studentów i doktorantów do udziału w konkursie na stypendium naukowe NCN w interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Przedmioty percepcji w ujęciu jedno- i wielomodalnym” realizowanym na Wydziale Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szczegóły: https://ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=184200

Termin zgłoszeń upływa 20.10.2020. Poza doktorantami, adresatami konkursu są studenci studiów drugiego stopnia i studenci co najmniej czwartego roku jednolitych studiów magisterskich w dyscyplinie filozofia (filozofia percepcji, filozofia umysłu i nauk neurokognitywnych), kognitywistyka lub psychologia.


Data publikacji: 07 października 2020