4 września odszedł Profesor Jerzy Melibruda

Jerzy Mellibruda

 

W dniu 4 września 2020 roku odszedł Profesor Jerzy Mellibruda (1938–2020) – wybitny psycholog, psychoterapeuta, społecznik.

Odznaczony medalem „Zasłużony dla polskiej psychologii”.

Przez lata pracował na naszym Wydziale w Katedrze Psychologii Klinicznej. Zajmował się problematyką uzależnień.  

Był prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i dyrektorem Instytutu Psychologii Zdrowia przy PTP.  Twórca i wieloletni dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.  Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Superwizor Psychoterapii Uzależnień PARPA. Główny popularyzator idei Dorosłych Dzieci Alkoholików w Polsce. Profesor Uniwersytetu SWPS.


Data publikacji: 07 września 2020