Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia – projekt „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”

Konkurs w ramach dodatkowej puli miejsc w rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych w dyscyplinie psychologia jest związany z realizacją projektu badawczego: „Przyswajanie polskiego i norweskiego oraz wiedzy o świecie przez dzieci jedno- i wielojęzyczne”.

Projekt nosi nazwę PolkaNorski i dotyczy rozwoju umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i jednojęzycznych w Polsce i Norwegii. Naszym celem jest zbadanie zależności między umiejętnościami językowymi dzieci, ich wiedzą o świecie a cechami ich środowiska językowego i edukacyjnego. W szczególności będziemy badać rozwój słownictwa i wiedzy o świecie dzieci w wieku od 2 do 5 lat.

Rolą doktoranta/tki zatrudnionego/nej w projekcie będzie udział w pracach zespołu badawczego, w szczególności będzie on/a zaangażowany/a w badania normalizacyjne CDI (MacArthur-Bates Communicative Development Inventories) i CLT (Cross-linguistic Lexical Tasks). Udział w innych częściach projektu także będzie możliwy w zależności od bieżących obciążeń związanych z prowadzeniem badań normalizacyjnych. Wyniki badań będą prezentowane na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz zostaną złożone do publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych. Część wyników będzie także stanowić podstawę rozprawy doktorskiej zatrudnionego/nej w projekcie doktoranta/tki.

Kierownik projektu: prof. dr hab. Ewa Haman

Skład zespołu kwalifikacyjnego:
1. Prof. dr hab. Ewa Haman – Przewodniczącą, kierownik projektu
2. Dr Grzegorz Krajewski
3. Dr Karolina Mieszkowska
4. Prof. Nina Gram Garmann (Oslo Metropolitan University, Norwegia)

Termin rejestracji w IRK: 25.08.2020 r. – 08.09.2020 r.

Więcej informacji – IRK


Data publikacji: 20 sierpnia 2020