Wyniki II tury głosowania w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że Kolegium Elektorów Wydziału 12 sierpnia bieżącego roku wybrało w II turze głosowania dr. hab. Kamila Imbira, prof. ucz. kandydatem na dziekana na kadencję 2020–2024.

Głosowało 66 elektorów, wszystkie oddane głosy były ważne. Liczba głosów oddanych na kandydatów: Dragan Wojciech Łukasz 32, Imbir Kamil Konrad 34. 

Dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz. jest psychologiem, kierownikiem Katedry Psychologii Społecznej, Osobowości i Procesów Emocjonalnych na Wydziale Psychologii UW. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół psychologii emocji oraz psychologii poznawczej.

Laureat nagród naukowych i wyróżnień za dorobek publikacyjny (m.in. stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców w edycji 2016, finalista nagrody naukowej 2019 tygodnika „Polityka”, Nagroda Dziekana Wydziału Psychologii UW 2016 za dorobek publikacyjny).
 
Opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach (m.in. Perspectives on Psychological Science, Emotion Review, Behavioral Research Methods, Journal of Cognitive Psychology). Autor dwusystemowego modelu opisującego relacje emocji i procesów poznawczych (New Ideas in Psychology), w którym kładzie nacisk na śledzenie poznawczych konsekwencji emocji automatycznych i refleksyjnych.

 


Data publikacji: 12 sierpnia 2020