Terminy rejestracji semestr zimowy 2020/2021 – aktualizacja

Zaktualizowane terminy i zasady rejestracji na zajęcia semestru zimowego:

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

 

Pytania dot. zmian w rejestracjach

Czy gdyby zaszła konieczność powtarzania rejestracji na kilka przedmiotów, to uczestnicy zostaliby wyrejestrowani, czy może chętni mogliby dalej zostać na przedmiotach?

Rejestracje wykonane w I serii w czerwcu NIE ZOSTANĄ USUNIĘTE.
Powtórka I serii będzie możliwością modyfikacji planu  w sytuacji gdyby zmiany w terminach lub organizacji zajęć zmieniłaby decyzję odnośnie chęci uczestnictwa.

Czy przy powtarzaniu wszystkich rejestracji zostalibyśmy wyrejestrowani ze wszystkiego, jednak nie wiem czy to samo wydarzy się przy zmianie godzin kilku zajęć. 

Ilość zmian jest bez znaczenia, rejestracje nie będą usuwane.


Specjalizacja ogólna – w drugiej serii miały rejestrować się tylko osoby z ogólnej. Czy to aktualne? 

Tak. Jeżeli nie będzie konieczne wykonanie korekty I serii – nie zostanie ona powtórzona. Wtedy też kolejnym etapem będzie seria II w której dostęp do zapisów na zajęcia specjalizacji mają osoby które NIE SĄ zapisane na żadną specjalizację. W ten sposób jedyną zmianą organizacyjną jest wyłącznie termin serii.


Data publikacji: 27 lipca 2020