Termin I tury głosowania i ewentualnej II tury w wyborach kandydata na Dziekana Wydziału Psychologii UW

Wydziałowa Komisja Wyborcza informuje, że zgodę na kandydowanie w wyborach kandydata na Dziekana wyraziły wszystkie wskazane przez Kolegium Elektorów Wydziału osoby: prof. dr hab. Ewa Czerniawska, dr hab. Wojciech Dragan, prof. UW oraz dr hab. Kamil Imbir, prof. UW.  
Pierwsze głosowanie odbędzie się w dniach 6-7 sierpnia. 6 sierpnia rozpocznie się o 12.00, 7 sierpnia skończy o 11.59.
 
Gdyby potrzebna była druga tura głosowania to odbędzie się ona w dniach 11-12 sierpnia, głosowanie od godziny 12.00 pierwszego dnia do godziny 11.59 drugiego dnia.
 
Elektorów i Elektorki prosimy o zapisanie tych dat. 
Do ważności głosowania konieczne jest kworum.

Data publikacji: 27 lipca 2020