Wyniki konkursu NCN ETIUDA 8

Z przyjemnością informujemy, że troje naszych doktorantów: mgr Magdalena Skrodzka, mgr Piotr Litwin oraz mgr Wojciech Waleriańczyk otrzyma stypendia dla doktorantów realizujących badania podstawowe, którzy stawiają pierwsze kroki na ścieżce kariery naukowej.

Streszczenia projektów dostępne są pod linkami:

Konkurs ETIUDA jest skierowany do uczestników studiów doktoranckich lub osób mających otwarty przewód doktorski w polskiej jednostce naukowej lub badawczej uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora. Laureaci otrzymają stypendia naukowe w wysokości 5 tys. zł miesięcznie na okres przygotowania rozprawy doktorskiej, a także odbędą staż trwający od 3 do 6 miesięcy w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym.

Źródło >> 


Data publikacji: 20 lipca 2020