Zawiadomienie o publicznej obronie rozprawy doktorskiej mgr Kamili Zapałowicz

ZAWIADOMIENIE
o publicznej obronie rozprawy doktorskiej
Dnia 14.07.2020 r. o godz. 12:00 odbędzie się publiczna obrona
rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym:
mgr Kamili Zapałowicz

Tytuł rozprawy:
Rola wieku oraz czynników psychospołecznych w kształtowaniu się chronotypu dzieci i młodzieży
Promotor:
dr hab. Konrad Jankowski
Recenzenci:
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. n. med. Adam Wichniak
Dyscyplina naukowa:
Psychologia
Język obrony:
polski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej zostanie przeprowadzona w trybie zdalnym na podstawie § 29 ust. 6 załącznika nr 1 do uchwały nr 481 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia doktora oraz stopnia doktora habilitowanego na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW z 2019 r. poz. 340 z późn. zm.).
Rozprawa oraz recenzje dostępne są pod adresem https://depotuw.ceon.pl/handle/item/3711.

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: obrony.doktorskie@psych.uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 10:00 w dniu 09.07.2020 r. do godz. 9:00 w dniu 14.07.2020 r.

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny
Psychologia
prof. dr hab. Ewa Pisula

 

Klauzula RODO


Data publikacji: 03 lipca 2020