Stanowisko społeczności Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie ataków na osoby LGBT+

Rada Wydziału Psychologii UW podjęła w dniu 23 czerwca 2020 r. uchwałę w sprawie przyjęcia stanowiska społeczności Wydziału Psychologii w sprawie ataków na osoby LGBT+.

Nie ma lepszej ani gorszej płci czy orientacji psychoseksualnej. Wszyscy jesteśmy równi, choć, na szczęście, różni. Jesteśmy równi, a nasz kraj jest wspólnym domem, który wszystkim powinien dawać poczucie bezpieczeństwa. Jako społeczność Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego jesteśmy głęboko zaniepokojeni atakami na osoby LGBT+, jakich dopuszczają się osoby publiczne, w tym najwyżsi urzędnicy państwowi. Chcemy wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec krzywdzących wypowiedzi w dyskursie publicznym.

Zarówno historia ludzkości, jak i badania naukowe pokazują, że stygmatyzujące wyodrębnianie grupy osób ze społeczeństwa sprzyja jej obrażaniu i poniżaniu oraz może prowadzić do dehumanizacji. To niezwykle groźne zjawiska. Skutkują nie tylko psychicznym cierpieniem poszczególnych osób, ale także narażają je na dyskryminację i przemoc. Raport „Sytuacja społeczna osób LGBTA. Raport za lata 2015 – 2016” (Świder, Winiewski, 2017) pokazuje, że blisko 70% osób LGBTA w Polsce w jakimś momencie swojego życia doznało przemocy motywowanej uprzedzeniami.

Prawa człowieka są fundamentem współczesnej cywilizacji europejskiej. Każdemu człowiekowi, bez względu na płeć czy orientację psychoseksualną, należy się poszanowanie godności, podmiotowości i autonomii. Orientacja psychoseksualna jest właściwością indywidualną, która stanowi element tożsamości i bezwzględnie nie podlega wartościowaniu. Odwoływanie się do niej w warunkach debaty wyborczej świadczy nie tylko o anachronicznych poglądach, ale jest przejawem naruszania dóbr osobistych części polskich obywateli. Dlatego z całą mocą wzywamy do zaprzestania ataków na osoby LGBT+. Jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z rzetelnymi opracowaniami prezentującymi współczesną wiedzę o seksualności człowieka, sytuacji osób z mniejszości seksualnych oraz sposobów wspierania rozwoju społeczeństwa świadomego różnorodności i szanującego wartość każdej osoby.

LINK DO UCHWAŁY >>


Data publikacji: 26 czerwca 2020