Oferta pracy dla doktoranta w projekcie badawczym „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”

Poszukujemy doktoranta – stypendysty do prowadzania badania ankietowego w projekcie badawczym finansowym przez Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu OPUS 18 nr umowy UMO-2019/35/B/HS6/00141 „Poczucie stygmatu HIV/AIDS i jego mechanizmy u osób zakażanych wirusem HIV: Rola stresu mniejszościowego i wsparcia społecznego w dwóch perspektywach temporalnych”.

Opis stanowiska:

W ramach projektu realizowane będą badania ankietowe w grupie pacjentów zakażonych wirusem HIV głównie w Warszawie, ale również w innych miastach Polski (m.in. Szczecin, Łódź, Wrocław).

Od osoby zatrudnionej na tym stanowisku oczekujemy:
a. statusu doktoranta/ki Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku psychologia;
b. doświadczenia praktycznego w prowadzeniu badań ankietowych w szpitalach wśród chorych somatycznie, w tym przede wszystkim wśród osób zakażonych wirusem HIV;
c. doświadczenia naukowego (publikacje; wystąpienia konferencyjne) w problematyce radzenia z przewlekłą chorobą somatyczną;
d. znajomości metodologii zbierania danych w ramach tzw. intensywnych badan podłużnych metodą dzienniczków online;
e. pełnej dyspozycyjności, samodzielności w realizacji zadań w ramach powierzonego stanowiska oraz oczywiście zainteresowania w tematyce projektu badawczego.

Więcej informacji >>

Załącznik_klauzula o przetwarzaniu danych >>


Data publikacji: 25 czerwca 2020