Uchwała Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+

Informujemy, że Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia podjęła uchwałę w sprawie niedopuszczalnego języka używanego w debacie publicznej wobec osób LGBT+.

Rada Naukowa Dyscypliny Psychologia Uniwersytetu Warszawskiego w pełni
podziela stanowisko przyjęte przez Komitet Psychologii Polskiej Akademii Nauk
w sprawie języka debaty publicznej dotyczącej społeczności LGBT+. Stwierdzamy, że
nieprzestrzeganie elementarnych zasad poszanowania godności i równości traktowania
każdego człowieka jest niedopuszczalne w dyskursie publicznym i wyrządza trwałe
szkody w życiu społecznym. Solidaryzujemy się ze wszystkimi osobami, które
doświadczyły dehumanizacji i wykluczenia.

Link do uchwały >>


Data publikacji: 23 czerwca 2020