Stypendium MNiSW dla mgr. Pawła Łowickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendia dla wybitnych młodych naukowców. W gronie laureatów znalazł się doktorant naszego wydziału mgr Paweł Łowicki. Stypendia przyznawane są osobom, które posiadają bogaty dorobek publikacyjny oraz prowadzą innowacyjne badania. 

Informacje dotyczące kryteriów oceny wniosków kandydatów oraz pełna lista stypendystów znajduje się na stronie MNiSW.


Data publikacji: 18 czerwca 2020