Raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19”

 

Jedna z grup badawczych pracujących w ramach Psychological aspects of the Epidemic – research alliance opracowała raport z I fali badania podłużnego „Uwarunkowania objawów depresji i lęku uogólnionego u dorosłych Polaków w trakcie epidemii Covid-19” przeprowadzonego w ramach panelu internetowego w grupie 1179 osób dorosłych w Polsce (reprezentatywnej pod względem wieku, płci oraz wielkości miejsca zamieszkania) w pierwszej połowie maja. 

W badaniu zespołu badawczego przeprowadzonym przed pandemią 16,2% osób badanych w wieku 18-34 lat przejawiało wysoki poziom dystresu w postaci nasilonego smutku i przygnębienia o klinicznie istotnym nasileniu, a w czasie pandemii odsetek osób doświadczających takiego rodzaju dystresu jest ponad dwukrotnie większy (36,6%). Najwyższy poziom objawów depresji i lęku uogólnionego zaobserwowano w grupie wiekowej osób młodych w wieku 18-24 lata (istotnie wyższy niż w pozostałych grupach wiekowych). Dodatkowo podwyższony poziom objawów depresji i lęku uogólnionego występował u osób stanu wolnego oraz w związkach nieformalnych, które nie mieszkają razem ze swoim/swoją partnerem/partnerką; u osób, które przebywały w kwarantannie lub/i domowej izolacji; u osób, który były lub są prawie pewne, że były zakażone koronawirusem; jak również u tych, które straciły pracę i/lub ciągłość wynagrodzenia w wyniku epidemii.

Ważne byłoby, aby psycholodzy i psychiatrzy podjęli starania, aby tym grupom osób zaoferować i ułatwić możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej i wsparcia w radzeniu sobie ze zmianami i wyzwaniami związanymi z epidemią i jej konsekwencjami. Wyniki kolejnych fal badania podłużnego pozwolą sprawdzić czy wysoki poziom dystresu jest zjawiskiem przejściowym, związanym z mierzeniem się z konsekwencjami epidemii, i koniecznością obciążającej emocjonalnie adaptacji do wymuszonych zmian w funkcjonowaniu, czy też w pewnych grupach objawy depresyjne i lękowe utrzymywać się będą w czasie, przybierając postać chroniczną.

 

Zapraszamy do przeczytania raportu >>

 

Zachęcamy również do polubienia profilu grupy na Facebooku i odwiedzenia dedykowanej zakładki, na której znajduje się lista realizowanych aktualnie projektów: http://psych.uw.edu.pl/o-nas/psychological-aspects-of-the-epidemic/

Data publikacji: 27 maja 2020