[COVID-19] Oferty pracy dla studentów i doktorantów UW

„Dajmy zarobić studentom i doktorantom!” to inicjatywa, która powstała w odpowiedzi na wzrastające zaniepokojenie skutkami pandemii COVID-19. Sytuacja na rynku pracy już uległa zmianie. Nie pozostaje to bez wpływu na naszych studentów i doktorantów. Wielu z nich uzyskiwało dodatkowe niezbędne dochody dzięki różny formom zatrudnienia poza Uniwersytetem, dziś trudnym do utrzymania czy uzyskania.  Solidaryzując się z naszymi młodszymi koleżankami i kolegami, proponujemy systemowe rozwiązania, które będą wspierać studentów i doktorantów UW w zmierzeniu się z utratą takich źrodeł dochodów. Przedsięwzięcie to przyjęło formę kilku uzupełniających się działań – więcej informacji >>

 

Za koordynację inicjatywy odpowiada Biuro Karier UW

e-mail: biurokarier@adm.uw.edu.pl

www: biurokarier.uw.edu.pl/home

 


Data publikacji: 25 maja 2020