[COVID-19] Sesja egzaminacyjna w semestrze letnim

Prodziekan ds studenckich informuje, że najbliższa letnia sesja egzaminacyjna na Wydziale Psychologii odbędzie się we wcześniej zaplanowanym terminie, tj.  w dniach 15.06 – 5.07.2020. Terminy egzaminów oraz forma ich zdalnej realizacji zostaną ogłoszone najpóźniej 8 czerwca. Zaliczenia wszystkich przedmiotów semestru letniego powinny zostać zakończone przed 15 czerwca, a oceny wystawione do 5 lipca. Przedłużony termin zaliczenia niektórych kursów praktycznych został wcześniej uzgodniony ze studentami i Prodziekanem ds studenckich.


Data publikacji: 06 maja 2020