[COVID-19] Zamknięcie żłobków, szkół i przedszkoli – dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W związku z decyzją o zamknięciu szkół, żłobków i przedszkoli przekazujemy procedurę postępowania dla rodziców dzieci do lat 8. Uprzejmie proszę o zapoznanie z nią zainteresowanych pracowników.

Należy wypełnić i dostarczyć na Wydział lub do Kwestury UW:

  1. Druk Z-15A (w zał.)
  2. Oświadczenie ZUS  (w zał.)

Za czas nieobecności pracownikowi składającemu powyższe dokumenty przysługuje Zasiłek opiekuńczy w wysokości 80%.

Poniżej linki do artykułów dotyczących Koronowirusa COVID-19: 

 

Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego przysługuje od 12 do 25 marca.

Zasiłek przysługuje zgodnie z wnioskiem ubezpieczonego, tj.  za cały okres, także za dni wolne od pracy, jeśli ubezpieczony wpisze w oświadczeniu cały okres zamknięcia placówki, albo za dni robocze, jeśli ubezpieczony takie okresy wskaże we wniosku.

W  Oświadczeniu o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat w związku z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, które jest udostępnione na stronie internetowej Zakładu (www.zus.pl), ubezpieczeni mogą zatem wskazywać albo okres łącznie (np. cały okres od 12 do 25 marca, albo inny okres np. od 16 do 25 marca) albo okresy, w których dziecko miało uczęszczać do placówki, np. 12-13, 16-20, 23-25 marca, lub inne okresy, w których dziecko nie mało zapewnionej opieki.

W odniesieniu do dodatkowego zasiłku opiekuńczego mają zastosowanie ogólne zasady wynikające z przepisów ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, m. in. zasiłek ten nie przysługuje jeśli jest inny domownik – drugi rodzic dziecka – który może dziecku zapewnić opiekę, np.  matka dziecka przebywa na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, ojciec korzysta z urlopu ojcowskiego.

W treści oświadczenia, które ma być składane, ubezpieczony informuje czy nie ma drugiego rodzica, który mógłby zapewnić dziecku opiekę.

 


Data publikacji: 14 marca 2020