[COVID-19] Zarządzenie Rektora w sprawie COVID-19

Szanowni Państwo, 

 
potwierdzamy, że zgodnie z zarządzeniem Rektora (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5311/M.2020.123.Zarz.50.pdf) wszystkie wykłady i zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy są odwołane od dnia 11.03.2020 (środa) do dnia 14.04.2020 włącznie (wtorek).
 
Wszelkie szczegółowe informacje (w tym dostęp do zajęć, które zostaną przekształcone w zajęcia zdalne) będą się pojawiać na stronie internetowej Wydziału w zakładce Aktualności (http://psych.uw.edu.pl/ogloszenia). Prosimy o regularne sprawdzanie tych informacji. 
 
W razie potrzeby kontaktu z sekcją studencką lub innymi pracownikami Wydziału zachęcamy do korzystania z form komunikacji takich jak e-mail, telefon, facebook i z góry dziękujemy za ograniczenie obecności osobistej na Wydziale. 
 
Zgodnie z par. 3 ww. Zarządzenia, zwracamy uwagę, że studenci i doktoranci są zobowiązani do niezwłocznego poinformowania mailowo prodziekana ds studenckich (dean_stud@psych.uw.edu.pl) o podejrzeniu zachorowania wywołanego przez koronawirusa bądź objęcia kwarantanną. 
 
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Prodziekan ds. Studenckich 
Wydział Psychologii UW

Data publikacji: 10 marca 2020