Możliwości rozwoju badań i kształcenia w ramach POB „Badania dla Ziemi”

Choroby cywilizacyjne, oporność na antybiotyki, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatu to tematy obszaru badawczego „Badania dla Ziemi”. Jest to jeden z pięciu priorytetowych obszarów badawczych, które Uniwersytet Warszawski będzie realizował w ramach programu „Inicjatywa doskonałości”.

O możliwościach dalszego rozwoju badań i kształcenia w ramach POB „Badania dla Ziemi” opowiadają jego przedstawiciele: prof. Magdalena Popowska, dyrektor Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii, dr hab. Zbigniew Rogulski, prodziekan ds. finansów i rozwoju Wydziału Chemii oraz prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.

Więcej informacji na temat POB „Badania dla Ziemi”znajduje się pod adresem: https://www.uw.edu.pl/badania-dla-ziemi/ oraz na stronie: https://www.uw.edu.pl/badania/idub/


Data publikacji: 25 lutego 2020