Konferencja CILC 2020: Conference on Interactivity, Language & Cognition

 
Serdecznie zapraszamy do udziału w 5-tej międzynarodowej konferencji CILC 2020: Conference on Interactivity, Language & Cognition, organizowanej przez Laboratorium Badań nad Interakcyjnością i Językiem (Wydział Psychologii UW) oraz International Society for the Study of Interactivity, Language and Cognition (ISSILC). Konferencja odbędzie się w dniach 16-20 września 2020 w Auditorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Podtytuł tegorocznej edycji konferencji to „Integrating Quantitative and Qualitative Methods in the Cognitive and Language Sciences”. Naszym celem jest stworzenie przestrzeni do spotkania badaczy stosujących metody ilościowe i tych zajmujących się metodami jakościowymi po to, żeby zastanowić się nad strategiami integracji obu tych podejść. Zależy nam na wypracowaniu wspólnego języka, umożliwiającego dialog i współpracę pomiędzy naukowcami reprezentującymi różnorodne dziedziny, przy zachowaniu podstawowych wartości ważnych dla każdej z nich. Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, dzięki którym badacze ilościowi będą mieli okazję zapoznać się z metodami jakościowymi, a badacze jakościowi z metodami ilościowymi.

Zaproszeni mówcy:

 • Prof. Hanne de Jaegher, Ramón y Cajal Research Fellow, University of the Basque Country
 • Prof. Mark Bickhard, Henry R. Luce Professor in Cognitive Robotics and the Philosophy of Knowledge, Lehigh University
 • Prof. Vasu Reddy, University of Portsmouth
 • Prof. Li Wei, Professor in Applied Linguistics, University College London
 • Prof. Bert Hodges, Professor of Psychology, University of Connecticut
 • Dr Sarah Bro Trasmundi, Associate Professor, University of Southern Denmark
 • Prof. Michael Richardson, Macquarie University

Ważne daty:

 • 17.01 – 15.04 przyjmowanie propozycji sesji
 • 17.01 – 01.05 przyjmowanie abstraktów
 • 01.05 akceptacja propozycji sesji
 • 15.05 ostateczne wersje abstraktów w ramach zgłoszonych sesji
 • 01.06 akceptacja abstraktów

Strona konferencji: http://hill.psych.uw.edu.pl/cilc5/


Data publikacji: 03 lutego 2020