Opłaty za zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył

Przypominamy, że na podstawie zatwierdzonego i opublikowanego wykazu opłat za usługi edukacyjne opłacie w wysokości 75zł/ECTS podlegają zajęcia nieobjęte programem studiów, na które student się zapisał ale ich nie zaliczył. Oznacza to, że opłacie będą podlegały niezaliczone zajęcia fakultatywne i specjalizacyjne, które nie zostaną podpięte pod etap. Z tego względu prosimy o rozwagę podczas trwających właśnie rejestracji.


Data publikacji: 22 stycznia 2020