Poszukiwani asystenci do prowadzenia badań

Poszukujemy asystentów do realizacji zadań badawczych (rekrutacja uczestników, prowadzenie badań, wpisywanie danych z badania) w ramach projektu NCN Preludium pn. „Poznawcze i społeczno-emocjonalne korelaty religijności – rola mentalizacji i empatii”.

Wymagania: ukończony co najmniej drugi rok psychologii, dyspozycyjność od października 2019. Przewidywane jest wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy-zlecenie. Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV oraz krótkiej informacji o swoim doświadczeniu badawczym (i/lub zainteresowaniach badawczych) na adres pawel.lowicki@psych.uw.edu.pl do dnia 27 września 2019 roku. Pod ten adres można też kierować pytania dotyczące szczegółów.


Data publikacji: 16 września 2019