Rejestracja na zajęcia obligatoryjne zima 2019/2020

ROK II

W semestrze zimowym II roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB2Z-1 Psychologia procesów poznawczych II Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-2 Psychologia rozwoju człowieka I Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-3 Podstawy pomiaru psychometrycznego Wykład Nie
2500-PL-PS-OB2Z-4 Psychologia emocji i motywacji Wykład Nie

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.
W rejestracji nie obowiązują dedykacje.

Przedmioty

2500-PL-PS-OB2Z-5 Statystyka II Ćwiczenia
2500-PL-PS-OB2Z-6 Psychologia eksperymentalna Ćwiczenia

będą dostępne w rejestracji przez bloki 2500-PL-2019Z-II-B – seria „0” – 31.05.2019, godz.: 21:00

Kod bloku Nazwa Dedykowane
2500-REJESTR-II-D Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb dzienny Tak
2500-REJESTR-II-W Rejestracja na przedmioty obowiązkowe II rok zima, tryb wieczorowy Tak

Po zakończeniu serii „0” i przepisaniu grup, przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB.

Bloki mają ograniczoną liczbę miejsc, w I serii rejestracji 2500-PL-2019Z-OB dostępne będą wszystkie miejsca w grupach.

 

 

Organizacja rejestracji na bloki zajęć II roku

Terminy bloków dziennych

Nr Statystyka II Psychologia eksperymentalna
1 poniedziałek 8:30 poniedziałek 10:15
2 poniedziałek 10:15 poniedziałek 8:30
3 poniedziałek 12:00 poniedziałek 13:45
4 poniedziałek 13:45 poniedziałek 12:00
5 piątek 10:15 piątek 12:00
6 piątek 12:00 piątek 13:45
7 piątek 8:30 wtorek 8:30
8 piątek 13:45 wtorek 13:45
9 środa 8:30 środa 10:15
10 środa 10:15 środa 8:30

 

Terminy bloków wieczorowych

Nr Statystyka II Psychologia ekserymentalna
1 poniedziałek 16:00 poniedziałek 17:45
2 poniedziałek 17:45 poniedziałek 16:00
3 poniedziałek 19:30 poniedziałek 17:45
4 poniedziałek 17:45 poniedziałek 16:00
5 wtorek 16:00 wtorek 17:45
6 wtorek 17:45 wtorek 19:30
7 wtorek 19:30 wtorek 16:00
8 poniedziałek 16:00 piątek 16:00

ROK III

W semestrze zimowym III roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB3Z-1 Psychologia osobowości Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-2 Diagnoza psychologiczna Wykład Nie
2500-PL-PS-OB3Z-4 Wywiad i rozmowa psychologiczna Ćwiczenia Tak

Przedmioty będą dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

ROK IV

W semestrze zimowym IV roku należy zarejestrować się na:

Kod Nazwa Typ Dedykowane
w I serii
2500-PL-PS-OB4Z-1 Etyka zawodu psychologa Wykład Nie

Przedmiot będzie dostępne w rejestracji 2500-PL-2019Z-OB – I seria od 4.06.2019 godz.: 21:00
Rejestracja odbywa się w trybie bezpośredniego wyboru grupy.

 

Uprawnienia do rejestracji

2500-PL-2019Z-OB – studenci dzienni i wieczorowi wszystkich roczników

2500-PL-2019Z-II-B – studenci dzienni i wieczorowi, I rok

Brak dostępu do rejestracji prosimy zgłosić na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl, koniecznie z numerem indeksu


Data publikacji: 28 maja 2019