Wydział Psychologii UW ogłasza konkurs na sprzedaż kamer wraz z montażem

Wydział Psychologii UW zaprasza do składania ofert na sprzedaż kamer z akcesoriami wraz z montażem w siedzibie Wydziału Psychologii UW.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku do niniejszej wiadomości.

Termin składania ofert upływa 04.10.2016 r. godz. 16:00

siwz-monitoring-26-09


Data publikacji: 28 września 2016