Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Sekcja badań i sekcja finansowa z wizytą w Aarhus

Kategoria: Aktualności pracownicze, Aktualności Wydziału

W dniach 15-16 maja pracownice sekcji badań i sekcji finansowej wybrały się z wizytą na Uniwersytet w Aarhus. Celem wyjazdu była wymiana doświadczeń między pracownikami administracyjnymi naszych uczelni.

Wizyta odbyła się w ramach grantu Twinning Traincrease, którego kierowniczką jest prof. Joanna Rączaszek-Leonardi. Jak mówiła przed wyjazdem Pani Profesor:

Grant Twinning Traincrease otworzył nowe możliwości wymiany doświadczeń pracowników administracji pomiędzy UW a uczelniami z pierwszej setki rankingów: Aarhus University i Mancherster University. Odbyły się już trzy wizyty pracowników sekcji badań i sekcji finansowej. Czwarta wizyta pozwoli Kierowniczkom sekcji Badań i Finansowej na poznanie organizacji pracy na jednym z najlepszych europejskich uniwersytetów. Służą temu spotkania, prezentacje i dyskusje z pełniącymi odpowiadające funkcje pracowniczkami UAarhus oraz z osobami odpowiedzialnymi za ogólną wizję funkcjonowania uczelni. Dyskutowane są problemy wspólne dla uczelni europejskich w zakresie zdobywania grantów, ich realizacji, rozliczania, procedur zamówień itd., a także specyfika każdego z krajów. Omawiane są także relacje i sposoby współpracy pracowników administracji i badaczy, które sprzyjają powstawaniu efektywnych zespołów badawczych ponad formalnymi czy administracyjnymi podziałami. A oprócz tego – organizacja pracy sprzyjająca work-life balance…

Dla naszych pracownic istotnym elementem wizyty była część szkolenia poświęcona wspólnej pracy nad realizowanym przez obie uczelnie projektem. Pracownicy obu uczelni mieli możliwość zsynchronizowania poszczególnych faz realizacji projektu zgodnie z metodyką uczelni partnerskiej, poznania charakterystyki procesów, pryncypiów i ról, niezbędnych do efektywnego zakończenia projektu. Korzyści, które zostały wypracowane podczas szkolenia dla Uniwersytetów partnerskich, to:

  • wprowadzenie wspólnej, w pełni zrozumiałej terminologii, oraz wspólnego podejścia do raportowania
  • zwiększenie świadomości pracowników w zakresie ich ról oraz obowiązków w zarządzaniu cyklem życia projektu
  • wykorzystanie zsynchronizowanego narzędzia sprawozdawczego i diagnostycznego ułatwiającego ocenę pracy w projekcie, rozwiązującego potencjalne problemy oraz audytującego efekty
  • pewność, że interesariusze są odpowiednio reprezentowani podczas planowania i podejmowania decyzji
  • umożliwienie większego zaangażowania interesariuszy w procesach zatwierdzania projektu i zarządzania nim
  • wprowadzenie zdefiniowanej struktury ról, podziału obowiązków oraz odpowiedzialności w projekcie
  • wprowadzenie spójności, czerpanie z dotychczasowych doświadczeń w zarządzaniu projektami, wprowadzenie standaryzowanego sposobu oceny i rozwiązywania problemów.