Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Wybory do Rady Dyscypliny w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych – 7-8.11.2023 r.

Wybory do Rady Dyscypliny w grupie profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych – 7-8.11.2023 r.

Kategoria: Aktualności pracownicze

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza zaprasza osoby z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych do udziału w wyborach uzupełniających do Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia. Obecnie wolny jest jeden mandat w tej grupie.

W tych wyborach wymagane jest kworum. Aby umożliwić Państwu jak najliczniejszy udział w wyborach, postanowiliśmy przeprowadzić je dwustopniowo, online.

7.11.2023 r w wtorek o 9.30 zapraszamy na krótkie spotkanie wyborcze online – w celu wyłonienia kandatów/kandydatek z Państwa grupy. Link do spotkania otrzymaliście Państwo w mailu.

7.11.2023 o 12.00 rozpocznie się głosowanie elektroniczne za pośrednictwem Ankietera nad zgłoszonymi kandydaturami. Zagłosować będzie można przez 24 godziny, czyli do 11.59 8.11.2023 r.

Poniżej znajdą Państwo informacje na temat czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do RND.

Pozdrawiam serdecznie,
w imieniu Wydziałowej Komisji Wyborczej
Agnieszka Wojnarowska

Według Statutu UW:

Czynne prawo wyborcze w tych wyborach przysługuje osobom, które zadeklarowały przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §53 ust. 4).

Bierne prawo wyborcze przysługuje nauczycielom akademickim, którzy zadeklarowali przynależność do dyscypliny Psychologia (Statut UW §51 ust. 2) zatrudnionym na UW jako podstawowym miejscu pracy (Statut UW §51 ust. 1). Członkiem rady może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 20 ust. 1 pkt.1-7 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Statut UW §51 ust. 1).

Art.20.1.

Członkiem rady uczelni (naukowej dyscypliny-przyp. WKW) może być osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
2) korzysta z pełni praw publicznych;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) nie była karana karą dyscyplinarną;
5) w okresie od dnia 22 lipca 1944r. do dnia 31 lipca 1990r. nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 18 października 2006r. O ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, nie pełniła w nich służby ani nie współpracowała z tymi organami;
6) posiada wykształcenie wyższe – w przypadku członków rady uczelni, o których mowa w art.19 ust.1 pkt 1;
7) nie ukończyła 67. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji.