Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

[Seminarium RNDP] Skuteczność i mechanizmy interwencji online opartych na uważności w zaburzeniach emocjonalnych. Lekcja z pandemii Covid-19

[Seminarium RNDP] Skuteczność i mechanizmy interwencji online opartych na uważności w zaburzeniach emocjonalnych. Lekcja z pandemii Covid-19

Kategoria: Aktualności Wydziału, Konferencje i spotkania naukowe

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Seminarium Naukowego RNDP, które odbędzie się online za tydzień 29 marca o godzinie 14:00.
Wystąpienie pt. “Skuteczność i mechanizmy interwencji online opartych na uważności w zaburzeniach emocjonalnych. Lekcja z pandemii Covid-19″ zaprezentuje dr hab. Paweł Holas, prof. ucz.
Streszczenie wystąpienia:

Mimo postępów w wiedzy naukowej, kluczowe wyzwania stojące przed opieką zdrowotną w dziedzinie zdrowia psychicznego pozostają te same: niewystarczający dostęp do specjalistów oraz brak czasu lub środków finansowych na psychoterapię stacjonarną. Pewną odpowiedzią na te wyzwania są rozwijane od niedawna Internetowe interwencje terapeutyczne (IIT) –  specjalnie opracowane programy wspierające zdrowie psychiczne dostarczane za pośrednictwem przenośnych urządzeń mobilnych lub komputera.

W wystąpieniu tym chciałbym podzielić się:
– Wynikami serii badań dotyczących oceny roli potencjalnych mechanizmów terapeutycznego działania treningu uważności (unikanie doświadczania, współczucie do siebie i (de)fuzja poznawcza)) w zaburzeń emocjonalnych związanych z pandemią Covid-19 i nieadaptacyjnych sposobach radzenia z nimi; oraz
– Wynikami badań RCT nad skutecznością i mechanizmami działania zmodyfikowanego treningu uważności online (e-terapia poznawcza oparta na uważności, e-MBCT) u osób z podwyższonym dystresem w populacji ogólnej (badanie nr 1) oraz w zaburzeniach emocjonalnych związanych z Pandemią Covid-19 (badanie nr 2), ze szczególnym naciskiem na zaburzenia adaptacyjne.

Ich wyniki są obiecujące, sugerują bowiem skuteczność e-MBCT i wskazują na mechanizmy pośredniczące jego efekty.