Ta strona wykorzystuje ciasteczka ("cookies") w celu zapewnienia maksymalnej wygody w korzystaniu z naszego serwisu. Czy wyrażasz na to zgodę?

Czytaj więcej

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20

Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20

Kategoria: Aktualności Wydziału, Oferty pracy na Wydziale Psychologii UW

Nazwa jednostki Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Nazwa stanowiska: stypendia naukowe dla doktorantów

Szczegółowy opis: Konkurs na stypendium naukowe w ramach projektu NCN OPUS-20

 

Tytuł projektu: Steki z laboratorium i burgery z owadów – kto będzie spożywał jedzenie przyszłości? Akceptacja substytutów mięsa w zależności od motywacji do unikania mięsa w diecie.

Opis projektu – https://projekty.ncn.gov.pl/opisy/501524-pl.pdf

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Dominika Maison

Nazwa jednostki: Wydział Psychologii, Uniwersytet Warszawski

Stypendium jest przyznawane zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, stanowiącego załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (zwanego dalej „Regulaminem”)

 

Wymagania względem kandydatów:

– jest doktorantem(-tką) na kierunku psychologia/ekonomia lub uczestnikiem Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych
– posiada bardzo dobrą znajomość analiz statystycznych oraz programów do analizy danych ilościowych (SPSS/R/pokrewne)
– posiada dobrą znajomość języka angielskiego, min. poziom C1 lub ekwiwalentne,
– posiada silną motywację do prowadzenia badań naukowych związanych z tematyką projektu.

OPIS ZADAŃ

Osoba na stanowisku Stypendysty będzie odpowiedzialna za:

 • planowanie i prowadzenie zadań badawczych (projekty ilościowe)
 • kodowanie i statystyczna analiza uzyskanych danych (projekty ilościowe)
 • przygotowywanie raportów z badań (projekty ilościowe)
 • udział w przygotowywaniu artykułów naukowych i innych publikacji prezentujących wyniki badań
 • wyszukiwanie artykułów naukowych i materiałów do badań
 • udział w spotkaniach zespołu badawczego
 • oczekiwany procent czasu pracy w ramach wszystkich obowiązków zawodowych poświęcony na realizację projektu: 50%.

 

Warunki zatrudnienia:

Forma zatrudnienia: stypendium,

Wysokość stypendium: 1500 zł miesięcznie,

Czas pobierania stypendium: 24 miesiące,

Planowane rozpoczęcie zatrudnienia: luty 2022 r.

Kandydaci zostaną poproszeni o odbycie rozmowy kwalifikacyjnej z komisją rekrutacyjną. Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd.).

 

HARMONOGRAM POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO

W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględnia się ocenę wyżej wymienionych dokumentów oraz przebieg rozmowy rekrutacyjnej.

 • Zgłaszanie wniosków: do 16.01.2022 r.
 • Ocena wniosków przez Komisję: 17-20.01.2022 r.
 • Ogłoszenie wyników: 21.01.2022 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydat/ka składa wyłącznie drogą elektroniczną na adres email: dominika.maison@psych.uw.edu.pl wniosek o przyjęcie na stanowisko Stypendysty-doktoranta, który zawiera:

 

 • list motywacyjny, w którym kandydat/ka przedstawia swoje kwalifikacje do pełnienia roli stypendysty w projekcie (odnosząc się do wymagań), w języku polskim lub angielskim;
 • życiorys lub CV zawierające informacje o aktywności naukowej, w tym zainteresowaniach i osiągnięciach naukowych kandydata/tki w pięciu latach kalendarzowych poprzedzających złożenie wniosku, listę ukończonych kursów i szkoleń, w języku polskim lub angielskim;
 • skany materiałów potwierdzających wymagane kwalifikacje kandytata/tki.