Zasady studiowania

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 będą prowadzić zajęcia szkoły doktorskie, organizowane aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

 

Zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW:

Rozliczenie roczne

Sprawozdanie roczne składa się z dwóch części. Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji w celu prawidłowego rozliczenia roku.
 
Część 1. Realizacji programu studiów.
Proszę pobrać dokument, wypełnić go, wydrukować, podpisać oraz poprosić o zatwierdzenie promotora. Następnie proszę dostarczyć skan podpisanego sprawozdania mailem na adres: snaukowy@psych.uw.edu.pl lub osobiście do sekretariatu naukowego do 30 października 2020 r.
 
Próbując dostosować termin składania sprawozdania rocznego do trudnych realiów pandemicznych nie przewidzieliśmy jednego – system generujący przedłużanie legitymacji doktoranckich nie dostosuje się do nas i okoliczności. Niestety, aby zdobyć przedłużenie legitymacji, należy przesłać sprawozdanie roczne na adres mailowy snaukowy@psych.uw.edu.pl do 30.09.2020 r. Sprawozdanie roczne musi być podpisane przez doktoranta oraz zatwierdzone przez promotora w dogodnej dla Państwa formie (podpis elektroniczny, podpis na zeskanowanym dokumencie lub e-mail informujący o zatwierdzeniu sprawozdania).
 
Część 2. Formularz sprawozdania rocznego.
Proszę o uzupełnienie informacji w formularzu sprawozdania rocznego – formularz
 
Po zatwierdzeniu przesłania formularza nie ma możliwości jego edycji. Formularz należy zatwierdzić i przesłać do 30 października 2020 r.