Zasady studiowania

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 będą prowadzić zajęcia szkoły doktorskie, organizowane aktualnie na Uniwersytecie Warszawskim. 

Szczegółowe zasady rekrutacji do każdej z czterech szkół dostępne są w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów oraz w uchwale Senatu UW w sprawie warunków i trybu postępowania rekrutacyjnego do szkół doktorskich na UW w roku akademickim 2019/2020.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

 

Zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW:

Rozliczenie roczne

Sprawozdanie roczne składa się z dwóch części. Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji w celu prawidłowego rozliczenia roku.
 
Część 1. Realizacji programu studiów.
Proszę pobrać dokument, wypełnić go, wydrukować, podpisać oraz poprosić o zatwierdzenie promotora. Następnie proszę dostarczyć skan podpisanego sprawozdania mailem na adres: snaukowy@psych.uw.edu.pl lub osobiście do sekretariatu naukowego do 30 września 2019 r.
 
Część 2. Formularz sprawozdania rocznego.
Proszę o uzupełnienie informacji w formularzu sprawozdania rocznego 
https://goo.gl/forms/QenrsTC98QGMhToX2
 
Po zatwierdzeniu przesłania formularza nie ma możliwości jego edycji. Formularz należy zatwierdzić i przesłać do 30 września 2019 r.