Zasady studiowania

ZASADY ORGANIZACJI STUDIÓW DOKTORANCKICH na Wydziale Psychologii UW

Studia rozpoczęte w 2014 r. lub później

Studia rozpoczęte w 2013 r. lub wcześniej

ROZLICZENIE ROCZNE

Sprawozdanie roczne składa się z dwóch części. Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji w celu prawidłowego rozliczenia roku.
 
Część 1. Realizacji programu studiów.
Proszę pobrać dokument, wypełnić go, wydrukować, podpisać oraz poprosić o zatwierdzenie promotora. Następnie proszę dostarczyć skan podpisanego sprawozdania mailem na adres: snaukowy@psych.uw.edu.pl lub osobiście do sekretariatu naukowego do 30 września 2017 r.  
Część 2. Formularz sprawozdania rocznego.
Proszę o uzupełnienie informacji w formularzu sprawozdania rocznego 
https://goo.gl/forms/cicYkylWLDPhj3q73
Formularz może być edytowany na bieżąco przez cały rok – zmiany zapisują się automatycznie.
Po zatwierdzeniu przesłania formularza nie ma możliwości jego edycji. 
Formularz należy zatwierdzić i przesłać do 30 września 2017 r.
Osoby, które ubiegają się o stypendia wydziałowe lub uniwersyteckie, mogą skorzystać z zamieszczonych wzorów podań i oświadczenia:
Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z innych wydziałów
Podanie o stypendium doktoranckie
Wniosek stypendium najlepsi
Wniosek o zwiększenie stypendium. Należy je wydrukować, podpisać i złożyć w sekretariacie naukowym do 30 września 2017 r.