Zasady studiowania

Informujemy, iż rekrutacja w roku 2018/2019 była ostatnim naborem na studia doktoranckie na Wydziale Psychologii. Od 01.10.2019 studia prowadzone są w ramach Szkół Doktorskich UW.

Więcej informacji na: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/pl

 

Zasady organizacji studiów doktoranckich na Wydziale Psychologii UW:

Rozliczenie roczne

Sprawozdanie roczne składa się z dwóch części. Prosimy o przeczytanie poniższej instrukcji w celu prawidłowego rozliczenia roku.

Część 1. Realizacji programu studiów

Proszę pobrać dokument, wypełnić go, wydrukować, podpisać oraz poprosić o zatwierdzenie promotora. Następnie proszę dostarczyć skan podpisanego (przez doktoranta I promotora) sprawozdania mailem na adres: snaukowy@psych.uw.edu.pl lub do sekretariatu naukowego do 22 września 2023 r. (istnieje możliwość zostawienia w portierni Wydziału).

Sprawozdanie roczne musi być podpisane przez doktoranta oraz zatwierdzone przez promotora w dogodnej dla Państwa formie (podpis elektroniczny, podpis na zeskanowanym dokumencie lub e-mail informujący o zatwierdzeniu sprawozdania).

Część 2. Formularz sprawozdania rocznego

Proszę o uzupełnienie informacji w formularzu sprawozdania rocznego – link do formularza https://forms.gle/fQygp3dVk7zTrrC37

Po zatwierdzeniu przesłania formularza nie ma możliwości jego edycji. Formularz należy zatwierdzić i przesłać do 22 września 2023 r.