Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora

Wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o nadanie stopnia doktora

Procedura wszczynania postępowań o nadanie stopnia doktora przeprowadzana jest przez Rady Naukowe Dyscyplin przy współpracy z Biurem Rad Naukowych, e-mail rnd.psychologia@uw.edu.pl

 

Ważne informacje: 

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora – studia doktoranckie „nowy tryb” (PDF, 99 KB)

Zasady przeprowadzania postępowań w sprawie nadania stopnia doktora – szkoła doktorska „nowy tryb” (PDF, 98 KB)

Informacje dotyczące przewodów doktorskich otwartych przed 30.04.2019 r. na stronie Biura Rad Naukowych