Studia doktoranckie

Sekretariat Studiów Doktoranckich

mgr Agnieszka Szczęsna

Pokój 89
mail: snaukowy@psych.uw.edu.pl
tel.: 22 55-49-709
godziny otwarcia sekretariatu:

pn. – piątek 8:00 – 16:00*

*wtorek 8:00-15:30

 

Kierownik Studiów Doktoranckich

dr hab. Anna Cierpka
mail: anna.cierpka@psych.uw.edu.pl

Studia doktoranckie na Wydziale Psychologii UW to:

  • Możliwość rozwoju kariery naukowej w Polsce i za granicą
  • Wyjazdy zagraniczne
  • Kontakt z wybitną kadrą naukową
  • Szerokie perspektywy rozwoju
  • Możliwość pracy na Wydziale Psychologii UW


Corocznie organizujemy nabór na 4-letnie studia doktoranckie.

  • Jest to bezpłatna forma kształcenia przeznaczona dla absolwentów studiów magisterskich (nie tylko psychologicznych), zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności akademickich i prowadzeniem badań naukowych.
  • Pod kierunkiem kadry naukowej Wydziału Psychologii UW doktoranci realizują własne projekty badawcze i przygotowują rozprawę doktorską.
  • Mają także okazję sprawdzić się w roli nauczycieli akademickich i zdobyć liczne umiejętności (prowadzenia dyskusji w grupie i nawiązywania z nią dobrego kontaktu, organizowania wystąpień publicznych).
  • Okazją do pogłębienia wiedzy jest dla doktorantów uczestniczenie w zaawansowanych kursach psychologicznych, kontakt z kadrą naukową i prowadzenie zajęć ze studentami.
  • Absolwenci po publicznej obronie rozprawy doktorskiej otrzymują tytuł doktora, który otwiera przed nimi drzwi wielu ośrodków naukowych, szkół wyższych i firm poszukujących dobrze wykształconej kadry.

IMG_015220160614_130959