Rejestracja na przedmioty obligatoryjne lato 2019/2020

Z uwagi na zapełnienie grup, w przedmiotach II-go roku zostaną dodane dodatkowe miejsca do zapisów. W celu wyrównania powstałych w I serii nieprawidłowości (brak działających dedykacji 4.12) II seria rejestracji zostanie podzielona na dwie części

1 część, z dedykacjami, z giełdą, z możliwością wypisania się z zajęć:

start 21:00 20.12.2019
koniec 23:59 21.12.2019 

2 część, bez dedykacji, z giełdą:

start 21:00 22.12.2019
koniec 23:59 1.1.2020

Wpisy osób które w I serii zapisały się do grup niezgodnych z trybem studiów nie zostaną usunięte, możliwe będzie przeniesienie się do grup zgodnych z trybem studiów w ramach giełdy, lub na dodatkowe miejsca (dot. II-go roku).

Jeżeli w trakcie rejestracji pojawią się jakiekolwiek problemy, proszę o napisanie maila na adres usosweb@psych.uw.edu.pl. Zgłoszenie problemu pozwoli na podjęcie odpowiednich działań. Grupy facebook nie są w żaden sposób monitorowane w celu wyszukiwania informacji o problemach. W zgłoszeniach proszę o dokładnie opisanie problemu.

 

 

Terminy rejestracji:

Wszystkie terminy rejestracji znajdują się w dokumencie „Szczegółowa organizacja roku akademickiego” – LINK

Seria „0” zapisy na przedmioty obligatoryjne przez bloki (zajęcia II i III roku) 29.11.2019 – 01.12.2019 (z dedykacjami)
• I seria – 04.12.2019 – 08.12.2019 (z dedykacjami) (ZMIANA TERMINU)
• II seria – 20.12.2019 – 01.01.2020
• III seria – 10.01.2020 – 14.01.2020
• IV seria – 31.01.2020 – 04.02.2020

rozpoczęcie zapisów w serii: 21:00
zakończenie zapisów w serii: 23:59

I ROK

Przedmioty:

Kod zajęć Typ zajęć Sposób rejestracji Kod rejestracji
2500-PL-PS-OB1-1
Podstawowe Umiejętności Psychologiczne
ćwiczenia grupy z semestru zimowego zostały przepisane na semestr letni. Dopisanie do grup w semestrze letnim (w ramach warunków/różnic programowych) możliwe po uzyskaniu zgody prowadzącego i koordynatora przedmiotu  – zgłoszenia na adres rejestracje@psych.uw.edu.pl  
2500-PL-PS-OB1L-1
Statystyka I
wykład+ćwiczenia rejestracja samodzielna, bezpośrednia 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB1L-2
Psychologia procesów poznawczych I
wykład rejestracja samodzielna, bezpośrednia 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB1L-3
Biologiczne mechanizmy zachowania II
wykład rejestracja samodzielna, bezpośrednia 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB1L-4
Historia myśli psychologicznej
wykład rejestracja samodzielna, bezpośrednia 2500-PL-2019L-OB
II ROK

 

Kod zajęć Typ zajęć Sposób rejestracji Kod rejestracji
2500-PL-PS-OB2L-1
Psychologia rozwoju człowieka II
wykład+ćwiczenia  seria „0” – bloki (dla II-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-II-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB2L-2
Psychologia różnic indywidualnych
wykład rejestracja bezpośrednia, samodzielna 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB2L-3
Psychologia społeczna
wykład+ćwiczenia seria „0” – bloki (dla II-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-II-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB2L-4
Statystyka III
ćwiczenia seria „0” – bloki (dla II-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-II-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB2L-5
Standardowe techniki diagnostyczne
ćwiczenia seria „0” – bloki (dla II-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-II-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB

 

II ROK bloki, rejestracja 0
III ROK
Kod zajęć Typ zajęć Sposób rejestracji Kod rejestracji
2500-PL-PS-OB3L-1
Psychologia kliniczna
wykład
+seminarium
seria „0” – bloki (dla III-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-III-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB3L-2
Jakościowe metody badawcze
ćwiczenia seria „0” – bloki (dla III-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-III-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB3L-3
Ścieżki rozwoju zawodowego
seminarium seria „0” – bloki (dla III-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-III-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB
2500-PL-PS-OB3L-4
Psychologia zdrowia
wykład
+seminarium
seria „0” – bloki (dla III-go roku)
serie I-IV – rejestracja bezpośrednia, samodzielna
„0” – 2500-PL-2019L-III-B
I-IV – 2500-PL-2019L-OB

W rejestracji „0” (bloki)  znajduje się większość miejsc w grupach. Część miejsc jest dostępna w rejestracji otwartej, umożliwia to indywidualne ułożenie siatki zajęć. Wszystkie niewykorzystane miejsca z bloków zajęć trafią do rejestracji ogólnej w I serii zapisów. Po zakończonej serii „0”, przed rozpoczęciem I, osoby zapisane na bloki zostaną przepisane do grup przedmiotów zgodnych z wybranym blokiem.

Do rejestracji zostali dodani wszyscy aktywni studenci programów SJ-PS, NWJ-PS, SJ-PRK-PS-MISH.
W przypadku braku dostępu do rejestracji proszę o zgłoszenie na adres: usosweb@psych.uw.edu.pl, koniecznie z kodem rejestracji i numerem indeksu.