Nowe idee

NOWE IDEE 3A

Konkursy organizowane są przez Priorytetowe Obszary Badawcze (POB),a ich celem jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi. Wniosek będzie mógł złożyć pracownik UW, posiadający co najmniej stopień naukowy doktora, zaliczany do liczby N, planujący realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę danego POB w programie IDUB.

I Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

II Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

III Priorytetowy Obszar Badawczy – status: otwarty

IV Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

V Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony


POB IV DLA RODZICÓW – Nowe Idee – status: zakończony

CELEM KONKURSU „POB IV dla rodziców- Nowe Idee” JEST WSPARCIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH ZWIĄZANYCH TEMATYCZNIE Z PRIORYTETOWYM OBSZAREM BADAWCZYM IV POPRZEZ WSPARCIE W POWROCIE DO AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ OSÓB POWRACAJĄCYCH DO PRACY PO URLOPIE RODZICIELSKIM I INNYCH PRZERWACH ZWIĄZANYCH Z URODZENIEM, WYCHOWANIEM LUB PRZYSPOSOBIENIEM DZIECKA.

Więcej informacji tutaj… 


NOWE IDEE – UKRAINA – status: zakończony

Celem konkursu „NOWE IDEE – UKRAINA” jest wzmocnienie współpracy badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego (UW) z ukraińskim środowiskiem naukowym poprzez realizację wspólnych projektów naukowych, które przyczynią się do osiągnięcia doskonałości naukowej oraz zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności badań realizowanych na uczelni.

Więcej informacji tutaj…


NOWE IDEE 2B

Konkursy organizowane są przez Priorytetowe Obszary Badawcze (POB), a ich celem jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi. Wniosek będzie mógł złożyć pracownik UW, posiadający co najmniej stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, zaliczany do liczby N, planujący realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę danego POB w Programie IDUB. Czas trwania projektów jest nie dłuższy niż do 30 września 2023.

I Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

II Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

III Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

IV Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

V Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony


NOWE IDEE 2A

Konkursy organizowane są przez Priorytetowe Obszary Badawcze (POB), a ich celem jest wsparcie projektów badawczych związanych tematycznie z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi. Wniosek będzie mógł złożyć pracownik UW, posiadający co najmniej stopień doktora, od uzyskania którego upłynęło co najmniej 7 lat przed dniem ogłoszenia konkursu, zaliczany do liczby N, planujący realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę danego POB w Programie IDUB. Czas trwania projektów jest nie dłuższy niż do 30 września 2023.

I Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

II Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

III Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

IV Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

V Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony


NOWE IDEE 1

Konkursy w ramach „NOWYCH IDEI” organizowane są przez Priorytetowe Obszary Badawcze (POB)
i adresowane do pracowników Uniwersytetu Warszawskiego, zaliczanych do liczby N, którzy planują realizację przedsięwzięć badawczych wpisujących się w tematykę POB w Programie IDUB. Każdy projekt musi przyczyniać się do realizacji celów oraz wskaźników Programu.

Projekty muszą być zgodne z tematyką danego POB, a czas ich trwania nie dłuższy niż do 28 lutego. Projekty będą podlegały rozliczeniu finansowemu oraz merytorycznemu.

I Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

II Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

III Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

IV Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony

V Priorytetowy Obszar Badawczy – status: zakończony