Działania horyzontalne

Działania horyzontalne będą wspierały POB oraz inne zadania i projekty badawcze służące realizacji celów programu i osiągnięciu wskaźników.

Działania: