Władze i Rada Wydziału

 

Prodziekan
ds. Studenckich

prodziekan ds. studenckich Kamilla Bargiel-Matusiewicz

dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Prodziekan
ds. Naukowych

prof. dr hab. Emilia Łojek

 

Rada Wydziału

Zgodnie z wynikiem głosowania Rady Wydziału, które odbyło w dniu 29.06.2021 r., posiedzenia Rady w roku akademickim 2021/2022 będą odbywały się w trybie zdalnym. Planowane terminy Rady Wydziału Psychologii:

28.09.2021
30.11.2021
25.01.2022
29.03.2022
31.05.2022
28.06.2022
27.09.2022

Aktualny skład:

dr hab. prof. ucz. Imbir Kamil – Dziekan
prof. dr hab. Łojek Emilia – Prodziekan
dr hab. Bargiel-Matusiewicz Kamilla – Prodziekan

prof. dr hab. Bokus Barbara
prof. dr hab. Czerniawska Ewa
prof. dr hab. Maison Dominika
prof. dr hab. Oniszczenko Włodzimierz
prof. dr hab. Pisula Ewa
prof. dr hab. Szuster-Kowalewicz Anna
prof. dr hab. Zawadzki Bogdan
dr hab. prof. ucz. Bilewicz Michał
dr hab. prof. ucz. Dragan Wojciech
dr hab. prof. ucz. Maryniak Agnieszka
dr hab. prof. ucz. Stolarski Maciej
dr hab. prof. ucz. Zajenkowski Marcin
dr hab. Cierpka Anna
dr hab. Dragan Małgorzata
dr hab. Gambin Małgorzata
dr hab. Holas Paweł
dr hab. Huflejt-Łukasik Mirosława
dr hab. Jankowski Konrad
dr hab. Katra Grażyna
dr hab. Kmita Grażyna
dr hab. Radoszewska Joanna
dr hab. Rzeszutek Marcin
dr hab. Sobol Małgorzata

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora

dr Karwowska Dorota
dr Kobylińska Dorota
dr Wojciechowski Jerzy
dr Zinserling Irena

Pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi

Broniarz Michał 
mgr Stanicka Sylwia

Przedstawiciele doktorantów

mgr Małgorzata Foryś-Basiejko
mgr Dominika Pruszczak

Samorząd Studentów

Basak Agata
Grzywacz Sonia
Jamiołkowska Bogumiła
Maruszewska Zuzanna
Noiński-Witaszek Cyprian

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie

mgr Cywińska Maria (Dyrektor Administracyjna)
dr Baran Tomasz (przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ Solidarność)