Władze i Rada Wydziału

 

 

Rada Wydziału

Zgodnie z wynikiem głosowania Rady Wydziału Psychologii, które odbyło w dniu 28.06.2022 r., posiedzenia Rady w roku akademickim 2022/2023 będą odbywały się w trybie zdalnym. Planowane terminy Rady Wydziału Psychologii:
27.09.2022
29.11.2022
31.01.2023
28.03.2023
30.05.2023
27.06.2023

Aktualny skład:

dr hab. prof. ucz. Imbir Kamil – Dziekan
prof. dr hab. Łojek Emilia – Prodziekan
dr hab. Bargiel-Matusiewicz Kamilla – Prodziekan

prof. dr hab. Czerniawska Ewa
prof. dr hab. Maison Dominika
prof. dr hab. Oniszczenko Włodzimierz
prof. dr hab. Pisula Ewa
prof. dr hab. Szuster-Kowalewicz Anna
prof. dr hab. Zawadzki Bogdan
dr hab. prof. ucz. Bilewicz Michał
prof. dr hab. Mirosław Kofta
prof. dr hab. Andrzej Nowak
dr hab. prof. ucz. Maryniak Agnieszka
dr hab. prof. ucz. Stolarski Maciej
dr hab. prof. ucz. Zajenkowski Marcin
dr hab. Cierpka Anna
dr hab. prof. ucz. Dragan Małgorzata
dr hab. prof. ucz. Gambin Małgorzata
dr hab. n. med. prof. ucz. Holas Paweł
dr hab. prof. ucz. Huflejt-Łukasik Mirosława
dr hab. prof. ucz. Jankowski Konrad
dr hab. Katra Grażyna
dr hab. prof. ucz. Kmita Grażyna
dr hab. Radoszewska Joanna
dr hab. prof. ucz. Rzeszutek Marcin
dr hab. prof. ucz. Sobol Małgorzata

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora

dr Karwowska Dorota
dr Kobylińska Dorota
dr Wojciechowski Jerzy
dr Zinserling Irena

Pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi

Broniarz Michał 
mgr Stanicka Sylwia

Przedstawiciele doktorantów

mgr Małgorzata Foryś-Basiejko
mgr Dominika Pruszczak

Samorząd Studentów

Dziok Mikołaj
Górniak Jeremiasz
Matysiak Natalia
Semba Aleksandra

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie

mgr Cywińska Maria (Dyrektor Administracyjna)
dr Baran Tomasz (przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ Solidarność)