Władze

WładzeRada WydziałuRada Naukowa Dyscypliny PsychologiaRady DydaktycznePełnomocnicy Dziekana

Prodziekan
ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Prodziekan
ds. Naukowych (p.o.)

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Dziekan: prof. dr hab. Dominika Maison                          

Prodziekan: dr hab. Andrzej Rynkiewicz                  

P.O. Prodziekana prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi        

 

Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na pełnym etacie

Profesorowie z tytułem profesora:

        prof. dr hab. Barbara Bokus                                       

        prof. dr hab. Emilia Łojek                                          

        prof. dr hab. Andrzej Nowak                                     

        prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko                     

        prof. dr hab. Ewa Pisula                                             

        prof. dr hab. Katarzyna Schier                                   

        prof. dr hab. Bogdan Zawadzki                                  

        prof. dr hab. Ewa Czerniawska                                   

        prof. dr hab. Maria Ledzińska                                    

        prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz                     

        prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll                    

Pozostali samodzielni pracownicy naukowi:

        dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.                            

        dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.                               

        dr hab. Andrzej Hankała, prof. ucz.                                      

        dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.                     

        dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.                           

        dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz                         

        dr hab. Michał Chruszczewski                                   

        dr hab. Anna Cierpka                                                 

        dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska                              

        dr hab. Małgorzata Dragan                                                  

        dr hab. Wojciech Dragan                                           

        dr hab. Małgorzata Gambin                                       

        dr hab. Maciej Górecki                                              

        dr hab. Ewa Haman                                                    

        dr hab. Paweł Holas                                                   

        dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik                            

        dr hab. Kamil Imbir                                                   

        dr hab. Konrad Jankowski                                          

        dr hab. Grażyna Katra                                                

        dr hab. Grażyna Kmita                                               

        dr hab. Jerzy Osiński                                                  

        dr hab. Joanna Radoszewska                                      

        dr hab. Marcin Rzeszutek                                           

        dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.                            

        dr hab. Małgorzata Święcicka                                    

        dr hab. Piotr Tomaszewski                                         

        dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Niesamodzielni pracownicy naukowi:       

        dr Julia Barlińska                                                       

        dr Rafał Kawa                                                            

        dr  Dorota Karwowska                                               

        dr Dorota Kobylińska                                                 

        dr Grzegorz Krajewski                                               

        dr Agnieszka Pluta                                                     

        dr Małgorzata Styśko-Kunkowska                             

        dr Aleksandra Świderska                                           

        dr Mikołaj Winiewski                                                

        dr Jerzy Wojciechowski                                             

        dr Irena Zinserling

  

Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich

        mgr Małgorzata Hanć                                                

        mgr Dominika Pruszczak

       

Inni Członkowie Rady Wydziału:

        dr Wouter dr Raad Kierownik WISP                               

        mgr Ewa Gajewska  /przedst. pracow nie będących naucz. akadem        

        mgr Sylwia Stanicka  /Pełnomocnik Kwestora                  

 

Samorząd Studencki:

        Aleksandra Alberska                                                    

        Konrad Chachaj                                                           

        Nadia Gozdek                                                              

        Karolina Isalska                                                           

        Mateusz Kakareko                                                       

        Alicja Leśniewska                                                        

        Hubert Matuszewski                                                    

        Rafał Ruczka                                                               

        Natalia Tkacz                                                               

        Krzysztof Zegar                                                           

 

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie:

        mgr Maria Cywińska Dyrektor Administracyjna               

        dr Tomasz Baran przedst. Związku Zawodowego NSZZ Solidarność      

 

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Pisula
Wiceprzewodniczący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Ewa Czerniawska
prof. dr hab. Dominika Maison
prof.. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Katarzyna Schier
prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Ewa Haman
dr hab. Kamil Imbir
dr hab. Konrad Jankowski
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
dr Krzysztof Fronczyk
dr Rafał Kawa
dr Aneta Miękisz
dr Alicja Niedźwiecka
dr Aleksandra Paciorek
dr Agnieszka Pluta
dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
dr Mikołaj Winiewski
mgr Agnieszka Łyś – przedstawicielka doktorantów

Protokoły posiedzeń oraz uchwały rady >>

Kontakt: rnd.psychologia@uw.edu.pl

Rada Dydaktyczna kierunków Psychologia i Stosowana Psychologia Zwierząt

dr hab. Anna Cierpka
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Joanna Radoszewska
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Julia Barlińska
dr Dorota Kobylińska
dr Joanna Kowalska
dr Grzegorz Krajewski
dr Ewa Malinowska
dr Anna Reinholz
dr Zuzanna Toeplitz
dr Mikołaj Winiewski
dr Jerzy Wojciechowski

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Katarzyna Kiełb
mgr Paulina Olszak

Przedstawiciele studentów:
Agata Florczyk
Marzena Igras
Karolina Isalska
Sandra Materska
Hubert Matuszewski
Natalia Tkacz

 

Rada Dydaktyczna kierunku Cognitive Science

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Łukasz Okruszek
dr Grzegorz Krajewski
dr Agnieszka Pluta
dr Marta Sobańska

Przedstawiciele Instytutu Filozofii UW
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
prof. dr hab. Andrzej Wróbel
dr hab. Tadeusz Ciecierski
dr hab. Justyna Grudzińska
dr Katarzyna Kuś

Przedstawiciel MIM UW
dr hab. Aleksy Schubert

Przedstawiciele doktorantów:
Anna Schudy
Krzysztof Sękowski

Przedstawiciele studentów:
Krzysztof Główka
Emilia Kwiatkowska
Szymon Mąka
Anna Stróż
Joanna Szreder
Konrad Zieliński

Kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
dr Wouter de Raad

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anna Cierpka

Kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia (Cognitive Science)
dr Marta Sobańska

Kierownik Studiów Stosowana Psychologia Zwierząt
dr Anna Reinholz

Ds. studiów podyplomowych
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Kolegium MISH
prof. dr hab. Barbara Bokus

Kolegium MISMAP
dr Aleksandra Bala

 

Ds. świadczeń zajęć na innych wydziałach
dr Agnieszka Burnos

Ds. rekrutacji
dr Irena Zinserling

Program MOST
dr hab. Joanna Radoszewska

Program Erasmus i współpraca z zagranicą
dr Wouter de Raad

Ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
dr Rafał Kawa

Ds. autorstwa prac studenckich
dr Zuzanna Toeplitz

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)
mgr Maria Cywińska

Ds. USOS
Michał Broniarz

Ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale
Paweł Kośnik

 

Ds. egzaminów magisterskich
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan
dr hab. Kamil Imbir
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Maciej Stolarski
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Marcin Zajenkowski

Ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski