Władze

WładzeRada WydziałuPełnomocnicy Dziekana

Prodziekan
ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Prodziekan
ds. Naukowych (p.o.)

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi

Dziekan: prof. dr hab. Dominika Maison
Prodziekan: dr hab. Andrzej Rynkiewicz
Samodzielni pracownicy naukowi zatrudnieni na pełnym etacie
Profesorowie z tytułem profesora
prof. dr hab. Barbara Bokus
prof. dr hab. Emilia Łojek
prof. dr hab. Andrzej Nowak
prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko
prof. dr hab. Ewa Pisula
prof. dr hab. Katarzyna Schier
prof. dr hab. Bogdan Zawadzki
prof. dr hab. Ewa Czerniawska
prof. dr hab. Maria Ledzińska
prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Elżbieta Wiśniewska-Dryll
Pozostali samodzielni pracownicy naukowi
dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW
dr hab. Maciej Haman, prof. UW
dr hab. Andrzej Hankała, prof. UW
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. UW
dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW
dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz
dr hab. Michał Chruszczewski
dr hab. Anna Cierpka
dr hab. Joanna Czarnota-Bojarska
dr hab. Małgorzata Dragan
dr hab. Wojciech Dragan
dr hab. Maciej Górecki
dr hab. Ewa Haman
dr hab. Paweł Holas
dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik
dr hab. Kamil Imbir
dr hab. Konrad Jankowski
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Joanna Radoszewska
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr hab. Maciej Stolarski
dr hab. Małgorzata Święcicka
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Piotr Tomaszewski
dr hab. Grażyna Wąsowicz-Kiryło
dr hab. Marcin Zajenkowski
Niesamodzielni pracownicy naukowi
dr Julia Barlińska
dr Rafał Kawa
dr  Dorota Karwowska
dr Dorota Kobylińska
dr Grzegorz Krajewski
dr Agnieszka Pluta
dr Małgorzata Styśko-Kunkowska
dr Aleksandra Świderska
dr Mikołaj Winiewski
dr Jerzy Wojciechowski
dr Irena Zinserling
Przedstawiciele uczestników studiów doktoranckich
mgr Oliwia Maciantowicz
mgr Kinga Szymaniak
mgr Joanna Witowska
Inni Członkowie Rady Wydziału
dr Wouter dr Raad Kierownik WISP
mgr Ewa Gajewska  /przedst. pracow nie będących naucz. akadem.
mgr Sylwia Stanicka  /Pełnomocnik Kwestora
Samorząd Studencki
Agnieszka Basak
Wojciech Kańtor
Paulina Bąk
Beata Malińska 
Mariusz Michalak
Aleksandra Mikołajczyk
Juliusz Rakowski
Joanna Rudnicka 
Eryk Ryfka
Natalia Wojtkowiak
Natalia Tkacz
Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie
mgr Maria Cywińska Dyrektor Administracyjna
dr Tomasz Baran przedst. Związku Zawodowego NSZZ Solidarność

Kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
dr Wouter de Raad

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anna Cierpka

Kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia (Cognitive Science)
dr Marta Sobańska

Kierownik Studiów Stosowana Psychologia Zwierząt
dr Anna Reinholz

Ds. studiów podyplomowych
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Kolegium MISH
prof. dr hab. Barbara Bokus

Kolegium MISMAP
dr Aleksandra Bala

 

Ds. świadczeń zajęć na innych wydziałach
dr Agnieszka Burnos

Ds. rekrutacji
dr Irena Zinserling

Program MOST
dr hab. Joanna Radoszewska

Program Erasmus i współpraca z zagranicą
dr Wouter de Raad

Ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
dr Rafał Kawa

Ds. autorstwa prac studenckich
dr Zuzanna Toeplitz

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)
mgr Maria Cywińska

Ds. USOS
Michał Broniarz

Ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale
Elżbieta Bednarska

 

Ds. egzaminów magisterskich
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan
dr hab. Kamil Imbir
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Maciej Stolarski
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Marcin Zajenkowski

Ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski