Władze

Dziekan

DMaison_v2 (1)

prof. dr hab. Dominika Maison

 

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Rynkiewicz