Władze i Rada Wydziału

 

 

Rada Wydziału

Protokoły z posiedzeń Rady Wydziału

Aktualny skład:

dr hab. prof. ucz. Imbir Kamil – Dziekan
prof. dr hab. Rączaszek-Leonardi Joanna – Prodziekan
dr hab. Bargiel-Matusiewicz Kamilla – Prodziekan

prof. dr hab. Bokus Barbara
prof. dr hab. Czerniawska Ewa
prof. dr hab. Łojek Emilia
prof. dr hab. Maison Dominika
prof. dr hab. Oniszczenko Włodzimierz
prof. dr hab. Pisula Ewa
prof. dr hab. Szuster-Kowalewicz Anna
prof. dr hab. Zawadzki Bogdan
dr hab. prof. ucz. Bilewicz Michał
dr hab. prof. ucz. Dragan Wojciech
dr hab. prof. ucz. Maryniak Agnieszka
dr hab. prof. ucz. Stolarski Maciej
dr hab. prof. ucz. Zajenkowski Marcin
dr hab. Cierpka Anna
dr hab. Dragan Małgorzata
dr hab. Gambin Małgorzata
dr hab. Holas Paweł
dr hab. Katra Grażyna
dr hab. Kmita Grażyna
dr hab. Radoszewska Joanna
dr hab. Rzeszutek Marcin

Nauczyciele akademiccy posiadający stopień doktora

dr Karwowska Dorota
dr Kobylińska Dorota
dr Wojciechowski Jerzy
dr Zinserling Irena

Pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi

mgr inż. Kośnik Paweł
mgr Stanicka Sylwia

Przedstawiciele doktorantów

mgr Łyś Agnieszka
mgr Pruszczak Dominika

Samorząd Studentów

Alberska Aleksandra
Chachaj Konrad
Gozdek Nadia
Isalska Karolina
Kakareko Mateusz
Karbowska Julia
Leśniewska Alicja
Matuszewski Hubert
Ruczka Rafał
Tkacz Natalia
Zegar Krzysztof

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie

mgr Cywińska Maria (Dyrektor Administracyjna)
dr Baran Tomasz (przedstawiciel Związku Zawodowego NSZZ Solidarność