Władze

WładzeRada WydziałuRada Naukowa Dyscypliny PsychologiaRady DydaktycznePełnomocnicy Dziekana

Dziekan: dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.

Prodziekan ds. studenckich: dr hab. Kamilla Bargiel-Matusiewicz 

Prodziekan ds. naukowych: prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi 

                     

Prof. dr hab. Barbara Bokus

Prof. dr hab. Ewa Czerniawska

Prof. dr hab. Emilia Łojek

Prof. dr hab. Dominika Maison

Prof. dr hab. Włodzimierz Oniszczenko

Prof. dr hab. Ewa Pisula

Prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz

Prof. dr hab. Bogdan Zawadzki

Dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.

Dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.

Dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.

Dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.

Dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Dr hab. Anna Cierpka

Dr hab. Małgorzata Dragan

Dr hab. Małgorzata Gambin

Dr hab. Paweł Holas

Dr hab. Grażyna Katra

Dr hab. Grażyna Kmita

Dr hab. Joanna Radoszewska

Dr hab. Marcin Rzeszutek

Dr Dorota Karwowska

Dr Dorota Kobylińska

Dr Jerzy Wojciechowski

Dr Irena Zinserling

Mgr Paweł Kośnik

Mgr Sylwia Stanicka

 

Członkowie z głosem doradczym oraz stali członkowie:

Mgr Maria Cywińska Dyrektor Administracyjna               

Dr Tomasz Baran przedst. Związku Zawodowego NSZZ Solidarność      

 

Strona Rady Naukowej Dyscypliny Psychologia >>

Kontakt: rnd.psychologia@uw.edu.pl

Przewodnicząca: prof. dr hab. Ewa Pisula
Wiceprzewodniczący: dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
Wiceprzewodniczący: dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

prof. dr hab. Ewa Czerniawska
prof. dr hab. Ewa Haman
prof. dr hab. Dominika Maison
prof.. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
prof. dr hab. Katarzyna Schier
prof. dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz
dr hab. Michał Bilewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Agnieszka Maryniak, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Małgorzata Gambin
dr hab. Konrad Jankowski
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Jerzy Osiński
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
dr Krzysztof Fronczyk
dr Rafał Kawa
dr Aneta Miękisz
dr Alicja Niedźwiecka
dr Aleksandra Paciorek
dr Agnieszka Pluta
dr Sabina Toruńczyk-Ruiz
dr Mikołaj Winiewski
mgr Agnieszka Łyś – przedstawicielka doktorantów

Rada Dydaktyczna kierunków Psychologia i Stosowana Psychologia Zwierząt

dr hab. Anna Cierpka
dr hab. Grażyna Katra
dr hab. Joanna Radoszewska
dr hab. Andrzej Rynkiewicz
dr hab. Marcin Rzeszutek
dr Julia Barlińska
dr Dorota Kobylińska
dr Joanna Kowalska
dr Grzegorz Krajewski
dr Ewa Malinowska
dr Anna Reinholz
dr Zuzanna Toeplitz
dr Mikołaj Winiewski
dr Jerzy Wojciechowski

Przedstawiciele doktorantów:
mgr Katarzyna Kiełb
mgr Paulina Olszak

Przedstawiciele studentów:
Agata Florczyk
Marzena Igras
Karolina Isalska
Sandra Materska
Hubert Matuszewski
Natalia Tkacz

 

Rada Dydaktyczna kierunku Cognitive Science

prof. dr hab. Joanna Rączaszek-Leonardi
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Łukasz Okruszek
dr Grzegorz Krajewski
dr Agnieszka Pluta
dr Marta Sobańska

Przedstawiciele Instytutu Filozofii UW
prof. dr hab. Adam Przepiórkowski
prof. dr hab. Mieszko Tałasiewicz
prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz
prof. dr hab. Andrzej Wróbel
dr hab. Tadeusz Ciecierski
dr hab. Justyna Grudzińska
dr Katarzyna Kuś

Przedstawiciel MIM UW
dr hab. Aleksy Schubert

Przedstawiciele doktorantów:
Anna Schudy
Krzysztof Sękowski

Przedstawiciele studentów:
Krzysztof Główka
Emilia Kwiatkowska
Szymon Mąka
Anna Stróż
Joanna Szreder
Konrad Zieliński

Kierownik Studiów w Jęz. Angielskim
dr Wouter de Raad

Kierownik Studiów Doktoranckich
dr hab. Anna Cierpka

Kierownik Studiów Kognitywistyki II-stopnia (Cognitive Science)
dr Marta Sobańska

Kierownik Studiów Stosowana Psychologia Zwierząt
dr Anna Reinholz

Ds. studiów podyplomowych
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.

Kolegium MISH
prof. dr hab. Barbara Bokus

Kolegium MISMAP
dr Aleksandra Bala

 

Ds. świadczeń zajęć na innych wydziałach
dr Agnieszka Burnos

Ds. rekrutacji
dr Irena Zinserling

Program MOST
dr hab. Joanna Radoszewska

Program Erasmus i współpraca z zagranicą
dr Wouter de Raad

Ds. praktyk studenckich i ds. ECTS
dr hab. Andrzej Rynkiewicz

Ds. praktyk i stażów dla studentów specjalizacji psychologii ogólnej
dr Rafał Kawa

Ds. autorstwa prac studenckich
dr Zuzanna Toeplitz

Przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Kształcenia
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. kontaktu z Centrum Nauk Sądowych UW, ul. Miecznikowa 1
prof. dr hab. Ewa Czerniawska

 

Lokalny pełnomocnik ds. ochrony danych (LODO)
mgr Maria Cywińska

Ds. USOS
Michał Broniarz

Ds. rezerwacji sal w zakresie bezpieczeństwa imprez na Wydziale
Paweł Kośnik

 

Ds. egzaminów magisterskich
prof. dr hab. Maria Ledzińska
dr hab. Anna Szuster-Kowalewicz, prof. ucz.
dr hab. Wojciech Dragan, prof. ucz.
dr hab. Kamil Imbir, prof. ucz.
dr hab. Joanna Radoszewska

Ds. egzaminów magisterskich na studiach w jęz. angielskim
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Adam Tarnowski, prof. ucz.
dr hab. Grażyna Kmita
dr hab. Maciej Stolarski, prof. ucz.
dr hab. Przemysław Tomalski
dr hab. Marcin Zajenkowski, prof. ucz.

Ds. egzaminów magisterskich na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
dr hab. Maciej Haman, prof. ucz.
dr hab. Maciej Stolarski