Władze

Dziekan

DMaison_v2 (1)

dr hab. Dominika Maison, prof. UW

Prodziekan ds. Nauki

dr hab. Adam Tarnowski, prof. UW

Prodziekan ds. Studenckich

dr hab. Andrzej Rynkiewicz