Projekt PolkaNorski

Projekt PolkaNorski bada rozwój umiejętności językowych i wiedzy o świecie polsko-norweskich dzieci wielojęzycznych i ich jednojęzycznych rówieśników w Polsce i w Norwegii.

Celem projektu jest zbadanie związku między umiejętnościami językowymi dzieci oraz ich wiedzą o świecie a środowiskiem językowym, kulturowym i edukacyjnym, w którym dorastają. W czterech pakietach badawczych będą obserwowane wielojęzyczne polsko-norweskie dzieci oraz jednojęzyczne dzieci norweskie i polskie w wieku od 2 do 6 lat.  

W pierwszym pakiecie badawczym (WP1) zbadamy trajektorie rozwoju językowego dzieci za pomocą polskiej i norweskiej wersji kwestionariusza MacArthur-Bates CDI oraz międzyjęzykowych zadań leksykalnych CLT. Będziemy obserwować grupę dzieci podłużnie, aby zbadać zarówno rozwój językowy, jak i ew. zmianę dominacji językowej w czasie. Projekt przyniesie również jednojęzyczne i wielojęzyczne normy dla obu narzędzi.

Celem drugiego pakietu badawczego (WP2) jest porównanie przetwarzania słów u dzieci jednojęzycznych i wielojęzycznych. Za pomocą EEG będziemy badać aktywność mózgu dwulatków, które widzą obrazy i słyszą słowa, które do siebie pasują lub nie. Rok później zbadamy, czy wyniki eksperymentu mogą przewidzieć rozwój ich języka.

Istnieją różnice kulturowe w podchodzeniu do świata przyrody między norweskimi i polskimi rodzicami oraz między norweskimi i polskimi przedszkolami. W trzecim pakiecie badawczym (WP3) przyglądamy się dzieciom, aby zobaczyć, jak ściśle wiedza o świecie przyrody jest związana z rozwojem języka i jaki jest wpływ relacji z naturą na zakres umiejętności językowych i wiedzy o świecie. Porównując dzieci jednojęzyczne w Polsce i Norwegii oraz dzieci polskich imigrantów w Norwegii, mamy nadzieję, że będziemy mogli powiedzieć coś o roli rodziny – z jednej strony, a  z drugiej – przedszkola w rozwoju dziecięcej wiedzy i słownictwa odnoszących się do przyrody.

Czwarty pakiet badawczy (WP4) to badanie interwencyjne. Rozwój językowy dzieci zaczyna się jeszcze przed narodzinami i uważamy, że postawy rodziców i wiedza o tym, jak stworzyć dobre środowisko językowe, odgrywają ważną rolę w rozwoju języka dzieci. W tym badaniu będziemy rekrutować przyszłych polskich rodziców mieszkających w Norwegii. Połowa rodziców będzie zaproszona na ogólny kurs dotyczący wczesnego rozwoju dziecka, a druga połowa – na kurs dotyczący rozwoju językowego dzieci oraz tego, jak mogą wchodzić w interakcje z dzieckiem i rozmawiać z nim. W ten sposób możemy dowiedzieć się więcej na temat relacji między postawami wielojęzycznych rodziców i ich wiedzą o języku a rozwojem językowym dzieci.

Strona projektu 

 

Szczegółowe dane dotyczące projektu:

Projekt realizowany pod kierownictwem prof. Ewy Haman (Uniwersytet Warszawski) i prof. Niny Gram Garmann (Oslo Metropolitan University & MultiLing, University of Oslo)

Partnerzy: Oslo Metropolitan University, University of Oslo

Fundusze:  Fundusze norweskie  (www.norwaygrants.org), Narodowe Centrum Nauki (program GRIEG)

Czas trwania projektu: 1.10.2020-30.09.2023

Kontakt: projekt.polkanorski@psych.uw.edu.pl;  Ewa Komorowska (menedżer projektu): ewa.komorowska@psych.uw.edu.pl 

Zespół PL: prof. Ewa Haman, dr hab. Przemysław Tomalski prof. IP PAN, dr Grzegorz Krajewski, dr Magdalena Łuniewska-Etenkowska, dr Andrzej Tarłowski, Agnieszka Kacprzak, Magdalena Krysztofiak, dr Ewa Komorowska, Anna Adamska

Zespół NO: prof. Nina Gram Garmann (OsloMet & MultiLing; UiO), dr Pernille Hansen (Inland Norway University of Applied Sciences & MultiLing, UiO), dr Jolanta Kilanowska (OsloMet),  dr Anna Sara Hexeberg Romøren (OsloMet & MultiLing), dr Franziska Köder (MultiLing, University of Oslo), Elisabeth Holm

 

ENGLISH VERSION    NORWEGIAN VERSION