Wojnarowska Agnieszka

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: asystent
Jednostka: Katedra Psychologii Osobowości
E-mail: awojnarowska@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 831
Pokój: 306
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zainteresowania i kierunki badań

– psychologia emocji, w szczególności regulacja emocji
– uważność jako metoda rozwoju osobistego i pogłębiania samoświadomości
– samoświadomość, autorefleksja
– empatia i przyjmowanie perspektywy
– sposoby ograniczania automatyzmów i negatywnych ustosunkowań wobec innych

Najważniejsze publikacje

Szuster, A., Wojnarowska, A. (2016). The Influence of Mimicry on the Reduction of Infra-Humanization. Frontiers in Psychology. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.00975

Szuster, A., Gniewek, A., Wojnarowska, A. (2016). Przyjmowanie perspektywy społecznej: o egzocentryzmie i empatii jako dyspozycyjnych przejawach procesu i ich związkach ze spostrzeganiem innych. Psychologia Społęczna, 4 (39), 399-413. doi 10.7366/1896180020163902

Szuster, A., Wojnarowska, A., Wieteska, M. (2012). Wpływ naśladowania ekspresji mimicznej oraz dostępności perspektywy innej osoby na ograniczenie zjawiska infrahumanizacji. Psychologia Społeczna, 3, 261-271.

Realizuje projekt badawczy MINIATURA pt. „Skuteczność akceptacji jako strategii regulacji emocji” finansowany przez NCN.

Działalność dydaktyczna

Rok akademicki 2018/2019
Podstawowe umiejętności psychologiczne – kurs obligatoryjny
Spostrzeganie świata społecznego – kurs fakultatywny
Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą – kurs specjalizacyjny

Rok akademicki 2017/2018
Podstawowe umiejętności psychologiczne – kurs obligatoryjny
Psychologia społeczna – kurs obligatoryjny
Spostrzeganie świata społecznego – kurs fakultatywny
Trening autorefleksji – uważny kontakt ze sobą – kurs specjalizacyjny

Semestr letni 2016/2017
Spostrzeganie świata społecznego – kurs fakultatywny
Psychologiczne formy pracy z grupą – część teoretyczna – kurs specjalizacyjny

Działalność organizacyjna

Wydziałowa Komisja Wyborcza
Wydziałowa Komisja ds. Nostryfikacji Dyplomów

Wystąpienia na Festiwalu Nauki

Stała współpraca z magazynem Kosmos dla dziewczynek
https://fundacjakosmos.org/
https://www.facebook.com/kosmosdladziewczynek/photos/a.166217610556957/476531019525613/?type=3&theater