Sekścińska Katarzyna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: Adiunkt
Jednostka: Katedra Psychologii Społecznej
E-mail: katarzyna.sekscinska@psych.uw.edu.pl
Telefon: (0-22) 22 55 49 822
Pokój: 311
Dyżury: wt. 13.45-15.15 i 17.45-19.15
Działalność naukowa

PUBLIKACJE:

 • Sekścińska, K., Maison, D. A., Trzcińska, A. (2016). How People’s Motivational System and Situational Motivation Influence Their Risky Financial Choices. Frontiers in Psychology, 7.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). The Influence of Different Social Roles Activation on Women’s Financial and Consumer Choices, Frontiers in Psychology, 7:365. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00365
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2016). The effects of activating the money concept on perseverance and preference for delayed gratification in children. Frontiers in Psychology, 7:609. doi: 10.3389/fpsyg.2016.00609
 • Sekścińska, K. (2015). People’s Financial Choice Depends on their Previous Task Success Or Failure. Frontiers in Psychology, 6:1730. doi: 10.3389/fpsyg.2015.01730
 • Maison, D., Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2015).Przegląd programów z zakresu edukacji ekonomicznej Polaków,  Ruch Pedagogiczny, 1, s. 125-140.
 • Sekścińska, K., Maison, D. (2014). Co jest źródłem szczęścia – to ile mamy czy jak nam się wydaje?, Marketing i Rynek, 2, s. 15-24.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2013). Narcissism as a desirable trait of managers and employees of the contemporary world, W: E. Skrzypkowa (red.), Maturity Management II (s. 117-131), Lublin: Wydawnictwa UMCS.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2013). Czy przedsiębiorcy i menadżerowie mają inne postawy wobec pieniędzy niż pracownicy najemni?, W: E. Skrzypkowa (red.), Maturity Management I (s. 123-141), Lublin: Wydawnictwa UMCS.
 • Sekścińska, K., Poraj-Weder, M. (2013). Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować?, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 5, cz. I,  s. 235-253.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2013). Ile narcyza jest w artyście? Poziom narcyzmu studentów Akademii Muzycznej w Łodzi i studentów Uniwersytetu Warszawskiego i Łódzkiego, : E. Kumik, G.Poraj (red.), Konteksty kształcenia muzycznego (Tom III: Muzyka – Edukacja – Rozwój) (s.307-320). Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
 • Sekścińska, K. (2012). Management of Financial Risk – Hope of Success and Investment Among Entrepreneurs and Employees, Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, 3 (19), s. 51-70.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec siebie i świata czyli sylwetki psychologiczne studentów Akademii Muzycznej w Łodzi, W: E. Kumik, G.Poraj (red.), Konteksty kształcenia muzycznego (Tom II: Prace teoretyczne i badawcze) (s.277-290). Łódź: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów.
 • Sekścińska, K. (2011). Radzenie sobie ze stresem jako element kompetencji w pracy menedżera, Kwartalnik Naukowy Organizacja i Zarządzanie, 3(15), s. 101-116.
 • Sekścińska, K., Domurat, A. (2010). Inteligencja emocjonalna i dyrektywność wśród mazurskich przedsiębiorców. W: Skrzypek, E. (red.) Etyka w biznesie. Lublin: Wydział Ekonomiczny UMCS, s. 93-106

WYSTĄPIENIA I POSTERY KONFERENCYJNE:

KONFERENCJE MIĘDZYNARODOWE

Wystąpienia:

 • Maison, D., Sekścińska, K. (2014). Time Perspective as a determinant of financial behaviors. Wystąpienie podczas 2nd International Conference on Time Perspective, Warszawa, 29 lipca – 1 sierpnia 2014r.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015). The influence of thinking about different social woman roles on female financial and consumer choices, Wystąpienie podczas 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015). Positive effects of activating the money concept in children, Wystąpienie podczas 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Sekścińska, K. (2015). The role of experience in explaining people’s financial choices. Wystąpienie podczas 90th Annual Conference of Western Economic Association International, Honolulu, USA, 28 czerwca – 2 lipca 2015.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2016). Parental attitudes towards money and economic socialization of their children. Wystąpienie podczas 31st International Congress of Psychology 2016 (ICP2016) w ramach sympozjum Children in a Material World, Yokohama, Japonia, 24-29 Lipca 2016
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2016). Prevention vs promotion regulatory orientation on financial decisions and behaviors. Wystąpienie podczas The Conference “Motivation and Social Perception”, Gdańsk,  19-21 Lipca 2016

Postery:

 • Łojek, E., Stańczak, J., Jastrzębska, J., Sekścińska, K., Matuszewska, E., Skrzelińska, J, Majos, A., Bielecka, M. (2010). Qualitative Performance of the Ruff Figural Fluency Test. A normative study. Poster podczas International Neuropsychological Society 2010 Mid – Year Meeting, Kraków, Polska, 30 czerwca – 3 lipca 2010.
 • Sekścińska, K. (2012). Investment strategy, demographic variables and source of income. Poster podczas IAREP 2012 Conference pt. Microcosm of Economic Psychology, Wrocław, Polska, 5-8 września 2012.
 • Sekścińska, K. (2014). The experience of success or failure and the financial decision making. Poster podczas 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8-13 lipca 2014.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2014). Positive effects of activating the money concept in children, Poster podczas 28th International Congress of Applied Psychology, Paryż, Francja, 8 – 13 lipca 2014 r.
 • Sekścińska, K. (2014). The impact of Time Perspective on financial decision depending on the experience of success and failure”, Poster podczas 2nd International Conference on Time Perspective, Warszawa, 29 lipca – 1 sierpnia 2014.
 • Poraj-Weder, M., Maison, D., Sekścińska, K. (2015). Construction and validation of Universal Consumer Motivation Scale (CMS), Poster podczas Society for Consumer Psychology winter conference, Phoenix, USA, 26-28 lutego 2015.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015). The Influence of thinking about self – control on child’s economic choices. Poster podczas 17th Annual Convention Society for Personality ans Social Psychology, San Diego, USA, 28-30 stycznia 2016.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A., Maison, D. (2015). The Influence of thinking about different social roles of women on female financial and consumer choices. Poster podczas 17th Annual Convention Society for Personality and Social Psychology, San Diego, USA, 28-30 stycznia 2016.

KONFERENCJE KRAJOWE

Wystąpienia:

 • Sekścińska, K. (2010). Stowarzyszenie dla Zdrowia Psychicznego XIII Dzielnicy Paryża jako modelowa organizacja pomocy psychoterapeutycznej i psychiatrycznej w sektorze publicznym. Wystąpienie podczas XIX Dni Instytutu Psychoanalizy i Psychoterapii, pt. „Osobowość psychotyczna naszych czasów, Warszawa, 13 lutego 2010.
 • Sekścińska, K., Iwanicka, K. (2010). Dziecko w obliczu Internetu – bilans zysków i strat. Wystąpienie podczas Konferencji Naukowej pt. Ponowoczesność w środkach audiowizualnych. Pogranicze magii i racjonalności, Lublin, 20-21 maja 2010.
 • Sekścińska, K. (2010). Rehabilitacja i terapia  osób wykluczonych. Wystąpienie podczas  Konferencji Współczesny człowiek w ujęciu psychodynamicznym a psychoterapia. Integracja teorii i praktyk, Warszawa, 22 maja 2010.
 • Wąsowicz-Kiryło, G., Sekścińska, K. (2010). Materializm a ogólna satysfakcja z życia i postawy wobec pieniędzy. Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, pt. Psychologia – Konsumpcja – Jakość Życia: W hipermarkecie szczęścia – o różnorodności zachowań konsumenckich w kontekście jakości życia, Katowice, 22-24 września 2010.
 • Sekścińska, K., Poraj-Weder, M. (2012). Zarządzanie ryzykiem finansowym – wydać, zaoszczędzić czy zainwestować?. Wystąpienie podczas konferencji pt. Sytuacje trudne – przetrwanie emocjonalne, Łódź, 15-16 marca 2012.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec siebie i świata, czyli sylwetki psychologiczne studentów Akademii Muzycznej w Łodzi. Wystąpienie podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Konteksty kształcenia muzycznego. Nauczyciel muzyki w edukacji XXI wieku, Łódź, 26 – 27 kwietnia 2012.
 • Sekścińska, K. (2012). Postawy wobec pieniędzy i narcyzm a wybierane strategie inwestowania środków finansowych w zależności od źródła ich posiadania. Wystąpienie podczas VI Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia ekonomiczna, Lublin, 11-12 maja 2012.
 • Poraj-Weder, M., Sekścińska, K. (2013). Ile narcyza jest w artyście? Poziom narcyzmu u studentów akademii muzycznej w łodzi i studentów uniwersytetu warszawskiego i łódzkiego. Wystąpienie podczas konferencji pt. Narcyzm – fenomen naszych czasów, Warszawa, 26.05.2013.
 • Sekścińska, K. (2013). Sposób przedstawienia kobiety w reklamie a decyzje konsumenckie kobiet. Wystąpienie podczas VII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia ekonomiczna, Warszawa, 17-18 maja 2013.
 • Iwanicka K., Sekścińska, K. (2013). Czy istnieje poznawczy komponent wypalenia zawodowego?. Wystąpienie podczas XVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Neuropsychologicznego: Neuropsychologia dla poprawy jakości życia, Lublin, 20-21 września 2013.
 • Sekścińska, K., Maison, D. (2014). Skłonność do ryzykownych decyzji finansowych jednostki a jej perspektywa czasowa i nastawienie regulacyjne. Wystąpienie podczas XXXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, Bydgoszcz, 18 – 21 września 2014.
 • Maison, D., Sekścińska, K. (2014). Psychologiczne wyznaczniki zachowań ubezpieczeniowych i oszczędnościowych. Wystąpienie podczas XXXV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego pt. Psychologia w zmieniającym się świecie, który odbył się w Bydgoszczy, 18-21 Września 2014 r.
 • Sekścińska, K. (2014). Wpływ doświadczenia sukcesu lub porażki w zadaniu finansowym na skłonność do podejmowania decyzji finansowych, Wystąpienie podczas VIII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbyła się we Wrocławiu, 9-10 Maja 2014 r.
 • Sekścińska, K., Trzcińska, A. (2014). Ekonomiczne Podwórko – Bogactwo wiedzy dla całej rodziny, Wystąpienie i udział w panelu dyskusyjnym podczas VIII Ogólnopolskie Spotkania Ekonomii Społecznej, które odbyły się w Warszawie w dniach 23 – 24 października 2014.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K., Maison, D. (2015). Związek postaw rodziców wobec pieniędzy z socjalizacją ekonomiczną ich dzieci, Wystąpienie podczas IX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbyła się w Gdańsku, 8-9 Maja 2015.
 • Sekścińska, K. (2015). Rola doświadczenia w objaśnianiu wyborów finansowych, Wystąpienie podczas IX Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, Gdańsk, 8-9 Maja 2015.
 • A. Trzcińska, K. Sekścińska, D. Maison (2016). Wpływ aktywizacji myślenia o samokontroli na wybory ekonomiczne dzieci w wieku 9-12 lat. Zaakceptowane wystąpienie podczas X Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbędzie się w Katowicach, 12-13 Maja 2016.
 • K. Sekścińska, D. Maison, A. Trzcińska (2016). Promocyjne i prewencyjne nastawienie samoregulacyjne a oszczędnościowe, inwestycyjne i ryzykowne wybory finansowe. Zaakceptowane wystąpienie podczas X Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia Ekonomiczna, która odbędzie się w Katowicach, 12-13 Maja 2016.

Postery:

 • Sekścińska, K. (2010). Przebieg rytmu dobowego snu-czuwania i wewnętrznej struktury snu w kolejnych stadiach rozwoju człowieka. Poster podczas Konferencji Współczesny człowiek w ujęciu psychodynamicznym a psychoterapia. Integracja teorii i praktyki, Warszawa, 22 maja 2010
 • Sekścińska, K. (2010). Satysfakcja z życia a materializm w kontekście teorii materializmu jako systemu wartości. Poster podczas konferencji pt. Różne oblicza psychologii osobowości, Jadwisin, 9-10 października 2010.
 • Sekścińska, K. (2013). Narcyzm a skłonność do poszczególnych zachowań finansowych w zależności od płci decydenta. Poster prezentowany podczas konferencji pt. Narcyzm – fenomen naszych czasów, Warszawa, 26.05.2013.
 • Trzcińska, A., Sekścińska, K. (2013). Czy myślenie o pieniądzach zwiększa wytrwałość dzieci w realizacji zadań?, Poster podczas VII Konferencji Akademickiego Stowarzyszenia Psychologii Ekonomicznej pt. Psychologia ekonomiczna, Warszawa, 17-18 maja 2013.

PROJEKTY BADAWCZE:

Projekty własne:

 • Działania Statutowe Młodych 2011 – projekt badawczy pt. Podejmowanie ryzykownych zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości i postaw wobec pieniędzy – kierownik projektu
 • Działania Statutowe Młodych 2012 – projekt badawczy pt. Wpływ wyniku finansowego wcześniejszych inwestycji na skłonność do ryzyka finansowego i zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości, postaw wobec pieniędzy i umiejscowienia poczucia kontroli – kierownik projektu, przyznana kategoria A wniosku przez komisję oceniającą
 • Działania Statutowe Młodych 2013 – projekt badawczy pt. Wpływ wyniku wcześniejszych zadań niespecyficznych na skłonność do ryzyka finansowego i zachowań inwestycyjnych w zależności od cech osobowości, postaw wobec pieniędzy i umiejscowienia poczucia kontroli – kierownik projektu, przyznana kategoria A wniosku przez komisję oceniającą
 • Działania Statutowe Młodych 2014 – projekt badawczy pt. Jak inwestuje narcyz? – preferowane strategie i skuteczność w zależności od źródła alokowanego kapitału– kierownik projektu, przyznana kategoria A wniosku przez komisję oceniającą.

Inne projekty:

 • Główny wykonawca w grancie Narodowego Centrum Nauki OPUS 6. (2014-2017) „Determinanty zachowań finanowych dzieci w wieku 10-11 lat”, Realizacja ISS Uniwersytet Warszawski (kierownik projektu: dr hab. Dominika Maison, prof. UW).

RECENZJE

 • Review Editor w czasopiśmie Frontiers in Psychology, sekcja Cognition

CZŁONKOSTWO W TOWARZYSTWACH NAUKOWYCH:

 • ASPE – Akademickie Stowarzyszenie Psychologów Ekonomicznych
 • IAAP – International Association of Applied Psychology
 • IAREP- International Association for Research in Economic Psychology
 • SCP – Society for Consumer Psychology
 • SPSP – Society for Personality and Social Psychology
 • WEAI – Western Economic Association International
 • Psychonomic

POPULARYZACJA NAUKI

 • Wykładowca na Ekonomicznym Uniwersytecie Dziecięcym, Akademii Młodego Ekonomisty, Uniwersytecie Dzieci, Uniwersytecie Otwartym UW
 • 2013-2014 – Ekspert i wykładowca w projekcie edukacji ekonomicznej „Ekonomiczne podwórko – bogactwo wiedzy dla całej rodziny” (2014). Projekt realizowany przez Audytorium 17 finansowany przez Narodowy Bank Polski
 • 2015 -Wykład na Festiwalu Nauki
Działalność dydaktyczna

PROWADZONE ZAJĘCIA (W ROKU AKADEMICKIM 2016/2017)

 • Statystyka I (semestr letni)
 • Podstawowe umiejętności psychologiczne (semestr zimowy i letni)
 • Postawy i zmiany postaw (semestr letni)
 • Seminarium roczne empiryczne
Działalność organizacyjna

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA NA WYDZIALE PSYCHOLOGII UW

 • Członek Komisji Wyborczej Wydziału Psychologii (od 2012)
 • Opiekun naukowy Zarządu Samorządu Studentów