Leśniak Marcin

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Neuropsychologii
E-mail:
Telefon: (22) 55 49 830
Pokój: 111
Dyżury: wt. 14.00-15.00; śr. 10.30-11.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna