Karzel Katarzyna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail:
Telefon: 22 55 49 800
Pokój: 319
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna