Karzel Katarzyna

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Zakład Psychologii Zwierząt
E-mail:
Telefon: 22 55 49 800
Pokój: 319
Dyżury: urlop wychowawczy 20.12.17 do 19.11.20 r.
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna