Jankowski Konrad

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Strona Zakładu Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej
E-mail: kjankows@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 79
Dyżury: Pod linkiem poniżej.
Działalność naukowa

Wszystkie informacje dostępne są na podstronie

Strona Zakładu Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej

Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna