Górska Paulina

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych
E-mail:
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna