Górska Paulina

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych
E-mail: paulina.gorska@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 300
Dyżury: pn. 12.00-16.00; cz. 16.00-17.30
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna