Dziurla Rafał

Tytuł naukowy: mgr
Stanowisko: Doktorant; Koordynator ds. Praktyk Studenckich
Jednostka: Katedra Psychologii Zdrowia i Rehabilitacji
E-mail: rafal.dziurla@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój: 211
Dyżury: możliwość spotkania na Google Meet po wcześniejszym umówieniu
Działalność naukowa
Psycholog, psychoterapeuta, specjalista w zakresie rehabilitacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wykładowca.
 
Autor publikacji i badań z zakresu psychologii rehabilitacji i zdrowia oraz psychologii rozwoju człowieka.
 
Zainteresowania naukowe: rehabilitacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami, różnice międzykulturowe, kulturowa interpretacja niepełnosprawności, zarządzanie różnorodnością.
 
Zainteresowania pozanaukowe: żeglarstwo, bieganie, historia.
 
 
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna
Prezes Zarządu Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego.
 
W latach 2011-2014 pomysłodawca i współrealizator cyklu filmów i dyskusji pt. Sprawne Kino – realizowanego na Wydziale Psychologii UW – prezentujących współczesne problemy osób z niepełnosprawnościami.   
 

Koordynator ds. Praktyk Studenckich
 
Zapraszam do kontaktu w sprawie praktyk studenckich, jakie możecie Państwo zrealizować studiując na naszym Wydziale. Dla naszych studentów praktyki są nieobowiązkowe – jednak są bardzo ważnym elementem budowania profesjonalnej kariery psychologa. 
  • Czy wiecie, że zrealizowanie praktyki podstawowej w wymiarze 100 godzin pozwala na uzyskanie 4 punktów ECTS? 
  • Czy wiecie, że praktyki wstępne można zrealizować już od 2 roku studiów?
  • Czy wiecie, że można zaliczyć praktyki na podstawie umowy o pracę lub cywilnoprawnej w swoim miejscu pracy?
  • Czy wiecie, że praktyki są bardzo cenione przez pracodawców? 
Na te oraz wiele innych pytań chętnie odpowiem na spotkaniu online w ramach dyżuru lub wiadomości e-mail.