Styła Rafał

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Psychopatologii i Psychoterapii
E-mail: rstyla@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 806
Pokój: 328
Dyżury: wt. 12.00-14.00 oraz 16.00-18.00
Działalność naukowa

– psychopatologia (procesy poznawcze w schizofrenii)

– psychoterapia (badania nad procesem i skutecznością psychoterapii psychodynamicznej)

– psychologia społeczna/psychologia osobowości (samoocena, struktura Ja, wizerunek psychoterapii i psychoterapeutów w mediach, obraz psychoterapii w Polsce, cechy psychoterapeutów)

– psychometria (konstruowanie i adaptacja testów psychologicznych)

Lista publikacji

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

Styła R. (2015) Shape of the self-concept clarity change during group psychotherapy predicts the outcome: an empirical validation of the theoretical model of the self-concept change. Frontiers in Psychology 6(1598). doi: 10.3389/fpsyg.2015.

Jędrasik-Styła M., Ciołkiewicz A., Styła R., Linke M., Parnowska D., Gruszka A., Denisiuk M., Jarema M., Green M. F., Wichniak A. (2015). The Polish academic version of the MATRICS Consensus Cognitive Battery (MCCB) ‑ evaluation of psychometric properties. Psychiatric Quarterly. DOI 10.1007/s11126-015-9343-

Zajenkowski M., Styła R., Jędrasik-Styła R. (2015). Stres związany z wykonywaniem zadania a kontrola poznawcza u osób chorujących na schizofrenię. Artykuł dwujęzyczny. Tytuł wersji angielskiej: Task related stress and cognitive control in patients with schizophrenia. Psychiatria Polska, 49(2), 337–347. DOI: 10.12740/PP/2905

 Styła R. (2014). Różnice w zakresie skuteczności intensywnych programów leczenia zaburzeń osobowości i nerwic. Czy warto monitorować efektywność zespołu terapeutycznego? Artykuł dwujęzyczny. Tytuł wersji angielskiej: Differences in effectiveness of intensive programs of treatment for neurotic and personality disorders. Is it worth to monitor the effectiveness of the therapeutic team?  Psychiatria Polska, 48(1), 157-171]

Styła R., Grzesiuk L., Suszek H., Krawczyk K., Rutkowska M. (2014). Characteristics of the therapists working with persons with psychosis. Results from a nation-wide survey in Poland. Psychosis. DOI:10.1080/17522439.2014.936029

Jędrasik-Styła M., Ciołkiewicz A., Styła R., Pankowski D., Denisiuk M., Linke M., Jarema M., Wichniak A. (2014). Ocena wybranych właściwości psychometrycznych baterii testów do pomiaru funkcjonowania poznawczego pacjentów psychotycznych B-CATS – wstępne opracowanie Artykuł dwujęzyczny. Tytuł wersji angielskiej: The assessment of chosen psychometric features of B-CATS test battery in schizophrenia – preliminary report. Psychiatria Polska,48(6), 1189–1200

Styła R. (2012). Change in self-concept differentiation after psychotherapy and its relation to psychological maladjustment. Psychological Reports, 2(110), 397-402. DOI:10.2466/02.07.15.PR0.110.2.397-402

Zajenkowski M., Styła R., Szymanik J. (2011). Computational approach to quantifiers as an explanation for some language impairments in schizophrenia. Journal of Communication Disorders, 44, 595-600. doi:10.1016/j.jcomdis.2011.07.005

Artykuły w czasopismach spoza listy filadelfijskiej

Krupa A., Styła R. (2015). Specyfika psychoterapii psychodynamicznej skierowanej do osób z rozpoznaniem schizofrenii. Badanie jakościowe oparte na wywiadach z terapeutami. Psychiatria, 12(3), 142-149.

Huflejt-Łukasik M., Bąk W., Styła R., Klajs K. (2015). Zmiany w Ja w toku psychoterapii. Artykuł dwujęzyczny. Tytuł wersji angielskiej: Changes in the Self in the Course of Psychotherapy. Roczniki Psychologiczne. 18(3), 449-464.

Styła R. (2011). Concept of reliable change in the usage of the KON-2006 Neurotic Personality Questionnaire. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 21-24.

Mikulska U., Styła R. (2011). Zmiany nasilenia objawów zaburzeń psychicznych w toku oddziaływań psychoterapeutycznych a efektywność psychoterapii. Psychoterapia, 2(157), 71-82.

Styła R., Jankowski K. S., Suszek H. (2010). Skala Niespójności Ja. Studia Psychologiczne, 48, 31-43.

Styła R. (2009). Kwestionariusz do Pomiaru Indywidualnego Kapitału Społecznego (KPIKS) – wstępna propozycja oparta na idei generatora zasobów Toma Snijdersa. Psychologia społeczna, 1-2, 67-77

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2009). Psychoterapia integracyjna: podejście eklektyczne, asymilatywne, integracji oraz czynniki wspólne. Psychoterapia, 2, 5-16.

Rozdziały w książkach

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2011). Dialogowe podejście do psychoterapii osób chorujących na schizofrenię. W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Problemy pacjentów. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Terapia multimodalna Arnolda Lazarusa (s. 71-79). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Transteoretyczny model psychoterapii James’a Prochaski i Carla DiClemente (s. 196-207). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2010). Ogólny model psychoterapii Orlinsky’ego i Howarda (s. 189-196). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2010). Asymilatywna psychoterapia psychodynamiczna Strickera i Golda (s. 107-121). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2010). Integracyjna terapia relacyjna Paula Wachtela (s. 157-165). W: L. Grzesiuk, H. Suszek (red.). Psychoterapia. Integracja. Warszawa: Wydawnictwo ENETEIA.

Styła R., Jędrasik-Styła M., Chrzczonowicz A. (2009). Czy psychoterapia działa? (s. 73-95) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Styła R., Jędrasik-Styła M. (2009). Jak wybrać odpowiedni rodzaj psychoterapii i psychoterapeutę? (s. 173-192) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Chrzczonowicz A., Styła R. (2009). Gdzie szukać psychoterapii? (s. 155-172) W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Jędrasik-Styła M., Styła R. (2009). Co leczy w psychoterapii? W: L. Grzesiuk, R. Styła (red.). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Redakcja książek

Grzesiuk L., Styła R. (red.) (2009). Psychoterapia bez tajemnic. Podstawowa wiedza i praktyczne wskazówki. Warszawa: Wydawnictwo Difin.

Działalność dydaktyczna

Dotychczas prowadzone zajęcia:

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku angielskim: Self-experience in psychodynamic group psychotherapy, Introduction to psychotherapy

– Zajęcia na studiach magisterskich w języku polskim: Trening psychoterapeutyczny, Podstawy statystyki, Psychoterapia integracyjna oraz eklektyczna, Umiejętności psychoterapeutyczne, Ćwiczenia z psychoterapii, Psychoterapia. Część I. Zjawiska w psychoterapii, Warsztat kompetencji psychologicznych, Statystyka komputerowa (obsługa pakietu statystycznego SPSS), Deficyty poznawcze w schizofrenii

– Zajęcia na studiach podyplomowych: Psychologia zachowań konsumenckich, Psychologia społeczna, Wgląd konsumencki, Warsztat radzenia sobie ze stresem, Warsztat umiejętności współpracy w grupie, Warsztat umiejętności prezentacji

Działalność organizacyjna

Współorganizator kilku konferencji naukowych.

Członek Rady Programowej oraz  Kierownik specjalizacji „Psychotherapy” – Warsaw International Studies in Psychology (WISP), Członek Komisji ds Nagród i Odznaczeń, Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, Kierownik specjalizacji „Psychotherapy” w ramach Warsaw International Studies in Psychology.

..