Bilewicz Michał

Tytuł naukowy: dr hab.
Stanowisko: prof. UW
Jednostka: Centrum Badań nad Uprzedzeniami - Zakład Psychologii Stosunków Międzygrupowych
E-mail: bilewicz@psych.uw.edu.pl
Telefon: (22) 55 49 842
Pokój: 7
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Psychologia stosunków międzygrupowych;

Procesy dehumanizacji i humanizacji;

Hipoteza kontaktu oraz redukcja uprzedzeń;

Językowe podstawy dyskryminacji;

Badania stereotypów i uprzedzeń

Więcej informacji oraz pełna lista publikacji na profilu Zakładu

Działalność dydaktyczna

Wykład „Psychologia Społeczna”

Wykład „Social Psychology” (WISP)

Seminarium „Psychologia Holokaustu”

Działalność organizacyjna

Kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW

Członek Rady Programowej Studiów Magisterskich Wydziału Psychologii UW

Wiceprzewodniczący Komitetu Psychologii Polskiej Akademii Nauk

Członek Rady Naukowej Instytutu Studiów Społecznych im. Roberta B. Zajonca