Bala Aleksandra

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Pracownia Neuropsychologii Klinicznej Katedry Neuropsychologii
E-mail: abala@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 750
Pokój: 110
Dyżury: pn. 15.00-16.00 i 19.15-20.15; wt. 11.00-12.00 i 15.15-16.15
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna