Bala Aleksandra

Tytuł naukowy: dr n. społ.
Stanowisko: adiunkt
Jednostka: Katedra Neuropsychologii Klinicznej i Psychoterapii
E-mail: abala@psych.uw.edu.pl
Telefon: 22 55 49 750
Pokój: 110
Dyżury: Aktualne dni i godziny dyżuru >>
Działalność naukowa

Zajmuję się badaniami z zakresu neuropsychologii klinicznej.

Zapraszam do współpracy w zakresie badania funkcji poznawczych i emocji osób z uszkodzeniami układu nerwowego o różnej etiologii.

Obecne projekty:

 • Poznanie społeczne u osób z padaczką skroniową.
 • Funkcje poznawczo-afektywne u osób z guzami kąta mostowo-móżdżkowego.
 • Jakość życia oraz czynniki wpływające na decyzję o odejściu z pracy u osób leczonych operacyjnie z powodu dyskopatii lędźwiowej.
 • Wpływ długotrwałego doświadczenia bólu na rozpoznawanie emocji i empatię. Badanie z udziałem pacjentów z przewlekłą dyskopatią.
 • Funkcje poznawcze i afektywne u osób z gruczolakami przysadki mózgowej.
 • Zjawisko wzrostu potraumatycznego u osób leczonych neurochirurgicznie

 

Działalność dydaktyczna

Prowadzone zajęcia:

 • Neuropsychologia kliniczna dla początkujących
 • Neuropsychologia medyczna
 • Od objawu do diagnozy – metody neuropsychologicznej oceny pacjenta w oddziale neurochirurgicznym
 • Biologiczne mechanizmy zachowania I – ćwiczenia
 • Seminarium roczne empiryczne
 • Seminarium magisterskie
 • Neurosurgical diseases from the perspective of clinical neuropsychology
 • From symptom to diagnosis – methods of neuropsychological assessment in a neurosurgery clinic

 

Działalność organizacyjna

Od 2018 – Koordynator Tutorów MISMaP na Wydziale Psychologii

Od 2017 – członek Wydziałowej Komisji ds. Badań i Finansowania

2016-2018 – Pełnomocnik Dziekana Wydziału Psychologii w Studenckiej Komisji Stypendialnej

Od 2008 – Organizacja praktyk z neuropsychologii klinicznej w Klinice Neurochirurgii WUM w SPCSK, opieka nad studentami