Bala Aleksandra

Tytuł naukowy: dr
Stanowisko:
Jednostka: Pracownia Neuropsychologii Klinicznej Katedry Neuropsychologii
E-mail: abala@psych.uw.edu.pl
Telefon:
Pokój:
Dyżury:
Działalność naukowa
Działalność dydaktyczna
Działalność organizacyjna