Kontakt

KOMUNIKAT - COVID19

Ostatnia aktualizacja: 14.10.2020

  • Prosimy o maksymalne ograniczenie przebywania w budynku przy Stawki 5/7.
  • Pracownicy administracyjni wracają do zdalnej obsługi interesantów, wszelkie spotkania są możliwe dopiero po umówieniu. 
  • Wypożyczalnia biblioteki i czytelnia LTD są dostępne wyłącznie po umówieniu i tylko wtedy, gdy nie ma możliwości skorzystania z e-zbiorów. Prosimy pamiętać o możliwości zgłoszenia zapotrzebowania na skanowanie (w niewielkiej ilości). 
  • Po przyjściu na Wydział prosimy o zgłoszenie się na portiernię, aby Państwa obecność została odnotowana. Ponieważ na portierni będą pracować również osoby, które do tej pory nie wykonywały tych zadań, prosimy o podawanie imienia i nazwiska.
  • Pracownicy Wydziału oraz doktoranci związani z Wydziałem mogą przebywać na Wydziale bez dodatkowego rejestrowania swojej obecności.
  • W semestrze zimowym 2020/2021 dyżury nauczycieli akademickich obowiązują onlineKażdy nauczyciel akademicki przekazuje do sekretariatu Wydziału informację o terminie, w którym będzie dostępny na dyżurze online. Zgodnie z Zarządzeniem Prodziekana ds. Studenckich “W przypadku konsultacji obowiązuje aplikacja Google Meet. Link do spotkania prowadzący przekazuje studentom swoich grup, a studenci zapisują się na spotkanie według zasad określonych przez prowadzącego”
  • Wszystkie pozostałe osoby (np. studenci korzystający z biblioteki, studenci spotykający się z pracownikiem, osoby badane, itd.) mogą przebywać na Wydziale, jeżeli mają ku temu uzasadniony powód, ale ich obecność jest niezwłocznie odnotowana w formularzu ewidencji przez osobę, z którą się spotykają  https://forms.gle/XE3TXGKGmipsEUTQ9 
  • Prosimy o zapoznanie się z aktualnościami dotyczącymi zasad reżimu sanitarnego obowiązującego w budynku, które znajdują się pod linkiem – więcej informacji >>

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Stawki 5/7

00-183 Warszawa

telefon: 

Sekretariat Wydziału – tel. 22 55 49 705

Sekretariat ds. Studenckich – kliknij tu

Kontakt w sprawie rekrutacji – kliknij tu

Portiernia – tel. 22 55 49 700

Dla mediów – promocja@psych.uw.edu.pl

faks: 22 635 79 91

mail: info@psych.uw.edu.pl