Tadeusz Tomaszewski

Tadeusz Tomaszewski (1910-2000). Urodzony we Lwowie, studiował na Uniwersytecie im. Jana Kazimierza we Lwowie polonistykę i psychologię pod kierunkiem Mieczysława Kreutza. Magisterium w roku 1934 na podstawie pracy „Geneza ocen niedorzeczności”. Asystent M. Kreutza w Katedrze Psychologii Uniwersytetu Lwowskiego. Doktorat 1938 u M. Kreutza na podstawie rozprawy „Metody badań dyspozycji złozonych”. W roku 1938/1939 odbył staż w Paryżu u Henri Pierona i Henri Wallona. 1939/1941 – asystent M. Kreutza w Katedrze Pedagogiki UJK we Lwowie. Po wojnie, od 1945 roku z-ca profesora na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UMCS w Lublinie. 1947 habilitacja na podstawie rozprawy „Rodzaje i motywy reakcji negatywnych” W 1949 otrzymuje profesurę na UMCS. Od 1950 do 1968 kierownik Katedry Psychologii Ogólnej Wydziału Humanistycznego UW, od 1968 do 1978 dyrektor Instytutu Psychologii na Wydziale Psychologii i Pedagogiki. Wiceprzewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych PAN, pierwszy przewodniczący (1972-1981) Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. 1963-1980 – wiceprzewodniczący Miedzynarodowej Unii Psychologii Naukowej, członek Komitetu Wykonawczego Międzynarodowego Komitetu Psychologii Stosowanej. Honorowy przewodniczący Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Wychowawca pokoleń psychologów reprezentujących niemal wszystkie dyscypliny psychologii uniwersyteckiej. Autor teorii czynnosci. Redaktor monumentalnego podrecznika „Psychologia” (1975). Inne ważne prace: Wstęp do Psychologii (1963), Psychologia jako nauka o człowieku (razem z J. Reykowskim i M. Maruszewskim), Problemy i kierunki współczesnej psychologii (1968), Główne idee współczesnej psychologii (1984).