Przypisy, podziękowania, wykorzystane źródła

Przypisy:

 1. Aniela Ginsbergowa wraz z mężem staną się później fundatorami Stypendium Ginsbergów, na które corocznie wyjeżdżają za granicę nasi młodzi pracownicy.
 2. Promotorem pracy doktorskiej Jana Strelaua był prof. Mieczysław Kreutz. Jak jednak wspomina prof. Strelau w swojej autobiografii jego praca doktorska powstawała przede wszystkim w dyskusji z prof. Tomaszewskim, dlatego został on tu włączony do grona uczniów profesora Tomaszewskiego.

Podziękowania

To opracowanie by nie powstało, gdyby nie materiały i pomoc wielu osób. Autorka dziękuje przede wszystkim następującym osobom: pani prof. Małgorzacie Kościelskiej za udostępnienie wspaniałej kroniki Zakładu Psychologii Klinicznej Dziecka, panu profesorowi Ziemowitowi Włodarskiemu za udostępnienie albumu poświęconego pamięci profesor Janiny Budkiewicz, panu profesorowi Stefanowi Wołoszynowi za udostępnienie poszukiwanych pozycji literatury, pani profesor Idzie Kurcz oraz panu profesorowi Janowi Strelauowi, naocznym świadkom większości opisywanych tu wydarzeń, za cenne informacje i za to, ze zgodzili się przejrzeć maszynopis pod kątem jego wiarygodności historycznej, panu profesorowi Stanisławowi Mice, za szereg cennych informacji a także za jego detektywistyczną aktywność pomocną w wyśledzeniu portretu prof. Budkiewicz, panu Józefowi Hertelowi, aktualnemu właścicielowi portretu, za udostępnienie go do zdjęć. Nade wszystko jednak autorka opracowania dziękuje pani profesor Antoninie Guryckiej, inicjatorce przedsięwzięcia i jego patronce. W opracowaniu wykorzystano niemal wszystkie zebrane przez Nią materiały (wyszczególnione w bibliografii). Bardzo serdecznie dziękuję też dr Zuzannie Toeplitz za spisanie części wspomnień dotyczących działalności politycznej Wydziału (rok 1968 oraz lata Solidarności i stanu wojennego). Wspomnienia te w całości niemal zostały włączone do niniejszego opracowania. Autorka dziękuje też wielu osobom za udostępnienie swoich prywatnych zdjęć: pani prof. Lidii Wołoszynowej, pani prof. Wandzie Budohoskiej, pani prof. Xymenie Gliszczyńskiej, panu prof. Ziemowitowi Włodarskiemu, pani prof. Grace Wales Shugar, pani dr Teresie Szustrowej za udostępnienie zdjęcia prof. Marii Żebrowskiej, oraz pani Wiesławie Maruszewskiej za udostępnienie zdjęcia Męża.

Wykorzystane źródła:

 • Borzym, S. (1991). Filozofia Polska 1900-1950. Wrocław: Ossolineum.
 • Dobrzycka, U. (1991). Abramowski. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 • Garlicki, A. (1982). Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego 1915-1939. Warszawa: PWN.
 • Gliszczyńska, X.. (1995). Autobiografia naukowa. W: T. Rzepa (red.), Historia psychologii polskiej w autobiografiach. Ośrodek Badań Biograficznych: Szczecin.
 • Gurycka, A. Kronika (wspomnienie o prof. Baleyu). Przegląd Psychologiczny, 1992, 2, 291-296.
 • Informator dla studentów I roku w Instytucie Psychologii UW (1979). Wydanie powielaczowe.
 • Kądzielawa, D. Prof. dr hab. Mariusz Maruszewski (1932-1973). Maszynopis.
 • Kosnarewicz, E., Rzepa, T., Stachowski, R. (red.), Słownik psychologów Polskich. Poznań 1992
 • Kościelska, M. (1991). Wspomnienie o profesor Halinie Spionek. Maszynopis.
 • Księga pamiątkowa Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Instytutu Psychologii UW (oprac. M. Kościelska).
 • Kwartalnik Psychologiczny, 1935, t. VII.
 • Mantel-Nieako, J. (red.) (1991). Próba sił: Źródła do dziejów Uniwersytetu Warszawskiego po roku 1981.
 • Manteuffel, T. (1936). Uniwersytet Warszawski w latach 1915/1916-1934/25. Kronika. Warszawa, Nakładem Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego.
 • Składy Osobowe Uniwersytetu Warszawskiego, Sprawozdania Wydziałów i Spisy Wykładów w latach 1919-1997.
 • Strelau, J. (1995). Autobiografia naukowa. W: T. Rzepa (red.), Historia psychologii polskiej w autobiografiach. Ośrodek Badań Biograficznych: Szczecin.
 • Tomaszewski, T. Dorobek Instytutu Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Referat wygłoszony 23 listopada 1978 na Sesji Naukowej zorganizowanej z okazji XXV-lecia Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW.
 • Twardowski, K. (1965). Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN
 • Tyszkowa, M. (1964). Wykaz tematów prac badawczych opracowywanych przez psychologiczne placówki naukowo-badawcze i członków Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Przegląd Psychologiczny, 7, 156-174.
 • Witwicki, W. (1995) Psychologia uczuć i inne pisma. Warszawa: PWN
 • Włodarski, Z. (1995). Refleksje autobiograficzne. W: T. Rzepa (red.), Historia psychologii polskiej w autobiografiach. Ośrodek Badań Biograficznych: Szczecin.
 • Zawadzki, B. (1959). Wykłady z psychopatologii. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 • Żebrowska, M., Kunicka, J. (1938). Dziesięciolecie Zakładu Psychologii Wychowawczej Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 1928-1938. Warszawa